Skip to content

Kompetence:
– statutární zástupce ředitele školy

Absolvent:
– Konzervatoř v Ostravě – hra na violu

Pochází z Opavy, v dětství začal hrát na housle v místní ZUŠ pod vedením Štěpána Kotka a později Nadi Hanouskové. Na ZUŠ se věnoval především hře v cimbálové muzice, následně působil i ve studentském komorním orchestru. V roce 2000 vystudoval Obchodní akademii v Opavě, ale rozhodl se věnovat hudbě profesionálně a tak v roce 2002 byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kterou úspěšně ukončil absolutoriem v oboru hra na violu v roce 2008.

V roce 2005 se stal členem a působil do roku 2016 jako vedoucí violové skupiny orchestru Slezského divadla v Opavě. V současné době zde pravidelně hostuje.

Od školního roku 2012/2013 vyučuje na Základní umělecké škole v Krnově obor hra na housle a violu.