Skip to content

.. se narodila 28. 5. 1987 v Krnově. Na klavír začala hrát v 7 letech na ZUŠ v Krnově u Šárky Richterové. Od 5. třídy navštěvovala ZŠ s rozšířenou výukou matematiky. V roce 2002 úspěšně splnila přijímací zkoušky na Obchodní akademii, ale také na Církevní střední varhanickou školu, pro kterou se nakonec rozhodla. Zde se stal jejím hlavním oborem hra na klavír u MgA. Oriany Šenfeldové. V roce 2006, kdy složila maturitní zkoušku, se škola přetransformovala na Církevní konzervatoř. Docházku zakončila absolutoriem v roce 2008. Během studia častokrát reprezentovala školu na dnech otevřených dveří, každoročních klavírních koncertech a především se v roce 2006 zúčastnila Mezinárodní klavírní soutěže Beethovenův Hradec. Od roku 2007 začala vyučovat hru na klavír na částečný úvazek na ZUŠ v Krnově, ale také působila na víkendových chrámových kurzech v Církevní konzervatoři, kde vyučovala nejen klavír, ale i cembalo.

Nyní v ZUŠ působí jako pedagog hry na klavír a věnuje se také korepetování. Své zaměření se snaží nadále prohlubovat na interpretačních kurzech a seminářích – Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní soboty na brněnské konzervatoři a další…

Od roku 2002 je členka souboru řeckých tanců Antigoni, se kterým vystupuje na kulturních událostech a festivalech nejen v České republice, ale i v zahraničí.