Skip to content

Mgr. Kamil Trávníček – ředitel ZUŠ Krnov

Po absolvování Střední pedagogické školy v Krnově /1997/, úspěšně absolvoval přijímací řízení na Ostravskou univerzitu, obor Hudební výchova a Sbormistrovství, který úspěšně v roce 2002 ukončil získáním magisterského titulu. Již od prvního ročníku svých vysokoškolských studií pracoval jako učitel hudební výchovy a sborového zpěvu na ZŠ F. Formana v Ostravě – Dubině, kde založil také svůj první dětský pěvecký sbor Formánek, se kterým dosáhnul mnoha národních, ale i nadnárodních ocenění. Z těch největších stojí za zmínku 2. místo na mezinárodní sborové soutěži Voci nel Sole v Itálii a Cenu Laureáta nejlepšího školního pěveckého sboru ČR v Polsku. Krom uměleckých úspěchů byl také zakládajícím členem sborového festivalu dětských pěveckých sboru Schola cantata. Za své nadstandardní pedagogické aktivity získal v roce 2002 Cenu města Ostravy za aktivní a nezištnou práci s dětmi a mládeží.

V roce 2002 je mu nabídnuta pracovní pozice středoškolského pedagoga a sbormistra na Střední pedagogické škole v Krnově, které se ujímá a jako vždy velmi úspěšně. Zakládá dívčí pěvecký sbor Ars voce, se kterým během 15 let sjíždí celou Evropu a opět přiváží ceny nejvyšší. Mezi nejvýraznější úspěchy patří 1. místo v Llangollen International Musical Eisteddfod v kategorii ženských sborů, 2. místo v Langollen International Musical Eisteddfod, v kategorie lidové písně, Certifikát o umístění mezi pěti nejlepšími neprofesionálními sbory světa, 8x 1. místo na Soutěžím festivalu SPgŠ ČR, 2x 1. místo na soutěžním festivalu gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant a nespočet cen za nejlepší provedení povinných skladeb, či dirigentských výkonů. V roce 2009 získal nominaci města Krnova na Kulturní osobnost města a v roce 2011 získal Cenu města Krnova za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost.

Rok 2011 se stává pomyslným mezníkem v jeho uměleckém, ale i pedagogickém životě. Hlásí se do konkurzního řízení na ředitele ZUŠ Krnov a tuto jmenovanou pozici úspěšně získává. Děje se tak i v roce 2014, kdy opět úspěšně obhajuje svou funkci ředitele této školy. Od roku 2011 se stává nejenom úspěšným manažerem ZUŠ Krnov, organizátorem mnoha kulturních akcí, ale i nadále vede dívčí pěvecký sbor Ars voce, se kterým absolvuje velké množství zajímavých hudebních projektů, včetně reprezentace MSK /Lidice 2014/ a MÚ Krnov /Saint Egreve, Francie/ nejenom doma, ale i v zahraničí.  Aby své odborné znalosti v řízení škol a školských zařízení rozšířil o další vědomosti a dovednosti, začíná v roce 2013 studovat Ostravskou univerzitu, obor Školský management, který úspěšně absolvuje v roce 2015.

V roce 2014 je v řádných komunálních volbách zvolen zastupitelem města Krnova a své odborné znalosti jak v uměleckém školství, ale také v oblasti problematiky řízení a rozvoje škol a školských zařízení, předává jako aktivní člen Školské komise města Krnova.

V roce 2018 je v řádných komunálních volbách opětovně zvolen zastupitelem města Krnova a následně Radním města Krnova.  Své odborné znalosti jak v uměleckém školství, ale také v oblasti problematiky řízení a rozvoje škol a školských zařízení, předává jako předseda Školské komise města Krnova.

Jeho současné aktivity, které jdou nejenom uměleckým a pedagogickým směrem, souvisí také s velkou manažerskou aktivitou a pílí, dosáhnout nových zrekonstruovaných prostor pro potřeby ZUŠ Krnov a nabídnou tak současným, ale i budoucím žákům a pedagogům místo pro kvalitní umělecké vzdělávání 21. století.

***

Studium sbormistrovství studoval u Prof. Lumíra Pivovarského, doc.. Jana Spisara Ph.D. a Mgr. Jurije Galatenka vysokoškolských pedagogů Ostravské univerzity. Jeho profesní zaměřenost mu vynesla již mnohá ocenění. Nejen na domácích soutěžích, ale i v zahraničí. Z dob začátků stojí za povšimnutí tato:

2000 – Zlaté pásmo – Schola cantata – koncertní sbor DPS Formánek – Ostrava,
2000 – Cena poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu koncertní – sbor DPS Formánek

2001 – Zlaté pásmo – Schola Cantata – koncertní sbor DPS Formánek – Ostrava,
2001 – Cena poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu – koncertní sbor DPS Formánek, 2002 – koncertní sbor DPS formánek – Polsko

2002 – 2. místo – Voci nel sole – koncertní sbor DPS Formánek – Itálie,
2002 – Cena města Ostravy za aktivní nezištnou práci s dětmi a mládeží.

2009 – Nominace města Krnova na Kulturní osobnost města

2011-  Cena města Krnova za pedagogickou činnost

Jeho dirigentské výkony byly také oceněny na již zmíněných hudebních soutěžích pedagogických škol.

Pravidelně vystupuje jako odborný porotce na hudebních soutěžích po celé ČR.

V roce 2008 byl vybrán do odborné rady NIPOS ARTAMA, působící pod MŠMT ČR, pro sborový zpěv České republiky.

DíVPS ARS VOCE

2003 – 3. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov
2003 – 1. místo – Německá hudební soutěž EU – koncertní sbor Ars voce – Krnov

2004 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov
2004 – 1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – přípravný sbor Ars voce – Krnov
2004 – Zvláštní cena poroty za nejlepší dirigentský výkon – přípravný a koncertní sbor Ars voce – Krnov
2004 – 1. místo na X. ročníku Gymnasia Cantant s postupem na celostátní přehlídku vítězů do Brna – koncertní sbor – Ostrava

2005 – Zlaté pásmo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov
2005 – Cena poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu – koncertní sbor Ars voce – Krnov
2005 – 2. místo Llangollen International Musical Eisteddfod – kategorie Lidová píseň – koncertní sbor Ars voce – Velká Británie
2005 – 1. místo Llangollen International Musical Eisteddfod – kategorie Ženské sbory – koncertní sbor Ars voce – Velká Británie
2005 – Certifikát o umístění mezi pěti nejlepšími neprofesionálními sbory světa – koncertní sbor Ars voce – Velká Británie

2006 – 1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov
Zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby

2007 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov

2008 – 1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Litomyšl

2009 – 1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Litomyšl
2009 – 5. místo – Festival musica de Cantonigros – koncertní sbor Ars voce – Španělsko

2010 – 1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Litomyšl
2010 – Cena poroty – za dramaturgii soutěžního vystoupení – HF Litomyšl 2010
2010 – Cena poroty – za nejlepší dirigentský výkon – HF Litomyšl 2010
2010 – Zlaté pásmo – Gymnasia cantant – s postupem na celostátní přehlídku do Brna

2011 –  1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce –Krnov
2011 –  Cena poroty – za dramaturgii soutěžního vystoupení – HF SPgŠ a VOŠ ČR – Krnov
2011 – Cena poroty – za nejlepší dirigentský výkon – HF SPgŠ a VOŠ ČR – Krnov

2012 –  1. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce –Krnov
2012 –  Cena poroty – za dramaturgii soutěžního vystoupení – HF SPgŠ a VOŠ ČR – Krnov

2013 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Prachatice

2016 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Krnov

2017 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Brno

2018 – 2. místo – Hudební festival pedagogických škol ČR – koncertní sbor Ars voce – Kroměříž

Koncertní zájezdy a vystoupení

Německo – 2004, 2006, 2008
Polsko – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Slovensko – 2006
Francie – 2005
Velká Británie – 2005
Španělsko – 2009

Televizní a rozhlasové pořady

pravidelné informace v regionáních pořadech ČT1 a NOVA, snídaně s ČT
pravidelné rozhlasové vysílání na ČR Ostrava, ale i Polském rádiu Opole a BBC

Novinové články

pravidelné informace o činnosti, vystoupeních, ale i úspěších v regionálních plátcích, odborné články v časopise Cantus, (vydavatel Unie českých pěveckých sborů), Muzikus, zaheslování v hudebních encykopediích, publikování na portálech UCPS.cz Sbor.cz apod.

Zvukové a obrazové nosiče

CD – 2004 – profilové CD sboru – Doteky tónů
DVD – 2005 – Krnovské hudební slavnosti
CD – 2005 – Llangollen international Musical Eisteddfod
DVD – 2005 – Llangollen international Musical Eisteddfod
DVD – 2006 – Krnovské hudební slavnosti
DVD – 2008 – Koncert s Karlem Gottem
CD – 2009 – profilové CD sboru – …ve Tvém objetí

CD – 2019 – Na okně seděla kočka

                                                   Mgr. Kamil Trávníček