Skip to content

Kateřina Vidličková, DiS

Je krnovskou rodačkou, po absolvování II. stupně hry na příčnou flétnu na ZUŠ Krnov začala na této škole působit jako pedagog (od roku 1991).  15 let byla členkou  a sólistkou Dechového orchestru mladých Krnov (hra na flétnu a pikolu).

V roce 1991 maturovala na krnovském Gymnáziu, v letech 1994 – 1998 byla posluchačkou  Lidové konzervatoře v Ostravě a v roce 2009 ukončila absolutoriem studium Konzervatoře v Pardubicích, kde studovala ve flétnové třídě Mgr. Šárky Hortové a Mgr. Silvie Mechové.

V ZUŠ vyučuje zobcovou flétnu, příčnou flétnu a děti Přípravného studia hudebního oboru. Pravidelně se se svými žáky úspěšně zúčastňuje soutěží a přehlídek ZUŠ, ve své flétnové třídě vede flétnové soubory Čtyřflet, Juniorflet a Babyflet, se kterými se prezentuje na nejrůznějších soutěžích, akcích školy, města i v zahraničí.  Pracuje se žáky všech věkových kategorií a klade důraz na vytvoření pohodové a přátelské třídní atmosféry.

V hudební škole je vedoucí hudebního oboru, koordinátorkou Školního vzdělávacího programu, předsedkyní Okresní umělecké rady ZUŠ a od roku 2006 okresní metodičkou pro dechové dřevěné nástroje.

Svou pedagogickou činnost si rozšiřuje na interpretačních kurzech a seminářích, aktivně se účastní dalších metodických, komunikačních a psychologických kurzů zaměřených na osobní i profesní růst (Víkendová škola hry na zobcovou flétnu – Jan a Eva Kvapilovi, Metodika hry na dechové dřevěné nástroje na ZUŠ a SUŠ – Dechové soboty – Konzervatoř Brno, konzervatoř Ostrava).  Je zvána do porot instrumentálních i pěveckých soutěží.

V letech 1997 – 2008 vyučovala hudební výchovu na krnovském Gymnáziu, 13 let ( 2005 – 2018) pedagogicky vedla na ZŠ Žižkova v Krnově třídy s rozšířenou hudební výchovou. Spolupracuje v rámci projektů s MŠ Žižkova a Městskou knihovnou.

Aktivně se věnuje hudebnímu životu. Její záběr je velmi široký – kromě virtuózní interpretace vážné hudby působí v  malé dechovce Krnovance,  spolupracuje s Krnovskou cimbálovou muzikou, Chrámovým krnovským sdružením, pěveckými sbory Legato a Staccato, je členkou příležitostné kapely Edelband.  Pravidelně účinkuje na Zahajovacích koncertech Krnovských hudebních slavností.

Byla nominována Radou města Krnov na „Ocenění v kultuře za rok 2014“ za dlouhodobé působení na krnovské hudební scéně a vedení úspěšného komorního flétnového souboru Čtyřflet.

V roce 2016 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna za angažovanou a vynikající práci ve školství.