Skip to content

Narozen 1959

Studia českého jazyka a výtvarné výchovy zakončil na Pedagogické fakultě v Ostravě v roce 1983.

Od té doby  působí v Krnově jako výtvarný umělec a výtvarný pedagog.
V letech 1983 – 1988 vyučoval český jazyk a výtvarnou výchovu na II. Základní škole v Krnově.

Od roku 1988 až dosud působí jako učitel českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy
s metodikou ve studijních oborech Pedagogického lycea, Předškolní a mimoškolní pedagogiky na Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole v Krnově.
Společně s manželkou Ivanou Steiningerovou se od roku 1995 spolupodílí na výtvarném vzdělávání dětí výtvarného oboru Základní umělecké školy a v Krnově, společně promýšlejí výtvarné projekty a oborové výstavy na domácí i zahraniční půdě.

V roce 2011 ukončil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci jednoleté doplňkové studium, zaměřené na moderní metody a přístupy ve výtvarné výchově.

Pravidelně působí jako lektor  metodických akcí výtvarné výchovy pro učitele mateřských a základních škol.

Ve své  umělecké tvorbě se zabývá kresbou, malbou, grafikou a prací se dřevem.
Zdroje inspirace nachází v přírodě, lidech. Rok1997znamenal zásadní obrat v jeho práci… ničivá povodeň  zcela zpustošila jeho suterénní krnovský ateliér, tehdy voda odnesla většinu jeho prací, tehdy začal vycházet z nové zkušenosti. Rozvíjí témata vzniku, zániku a zkázy v kresbách, malbách a dřevěných reliéfech. Zároveň cítí potřebu vyjádření třetího rozměru. Vytváří dřevěné struktury, reliéfy. Ale vyvrcholením této tvůrčí etapy je zrod dřevěných objektů, které opouštějí dimenze plošnosti a vstupují do prostoru.

Je zakládajícím členem a13 volného sdružení krnovských výtvarníků.

Účastnil se desítek výstav a mezinárodních symposií doma i v zahraničí, zde  získal mnohá ocenění, například v roce 2008 Cenu Ministerstva kultury ČR ve IV. mezinárodním  bienále grafiky v Rokycanech.

Za svou uměleckou a kulturní  činnost byl v roce 2009 vyhlášen Osobností kultury města Krnova.