Skip to content

Narodil se v Krnově v roce 1958, již od roku 1965 navštěvoval zdejší Základní uměleckou školu – v té době Lidovou školu umění. Zpočátku byl jeho oborem pouze klavír, ke kterému v roce 1968 přibyly bicí nástroje a posléze Lesní roh. (1971) V letech 1973 – 1979 studoval hru na lesní roh na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (tehdy Státní konzervatoř Ostrava).

Již v roce 1977 nastoupil do svého prvního angažmá a to v divadelním orchestru  Divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě. Po absolutoriu na Státní konzervatoři v Ostravě absolvoval základní vojenskou službu jako aktivní hudebník u Posádkové hudby v Brně a to v letech  1979 – 1981. Po- té na základě řádně vykonaného konkurzu nastoupil jako hráč do skupiny lesních rohů operního orchestru Divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě (dnes Národní divadlo moravskoslezské) Pak přijal nabídku pana Karla Dospivy (tehdejšího ředitele ZUŠ Krnov) a v roce 1982 nastoupil na své nynější místo jako učitel hry na žesťové nástroje.  Kariéře hráče divadelního orchestru se dále věnoval již pouze na poloviční úvazek a s přestávkou vydržel při této oblíbené činnosti až do sezóny 2008-2009, kdy z časových důvodů tyto aktivity po 32 letech ukončil.

Hlavním důvodem bylo narůstající pracovní zatížení, které je spojeno s Dechovým orchestrem mladých. Jeho členem se stal již v 10 letech jako aktivní hráč a tento statut mu vydržel až do roku 1979, kdy odešel plnit závazky spojené se základní vojenskou službou. Spolupráce s tímto tělesem po roce 1982 již souvisela pouze s pedagogickou činností, v roce 2000 se pak tato činnost změnila na partnerství s uměleckým vedoucím panem Karlem Dospivou. Od tohoto okamžiku lze  datovat jeho dirigentskou činnost, která postupně narůstala. Od roku 2010 pak převzal po onemocnění uměleckého vedoucího zodpovědnost za celý dechový orchestr.

Jeho krédem je nejen naučit své žáky špičkové interpretaci (pravidelné úspěchy v ústředních kolech soutěží jak v sólové hře, tak v komorních hrách), ale vštípit jim také zdravé postoje jak v hudebním, tak také v osobním životě.