Skip to content

Pochází z Krnova, s klavírní hrou se seznamovala v místní hudební škole pod vedením paní učitelky Pavly Děcké. Své hudební vzdělávání dále rozšiřovala při studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde byla přijata v roce 1993 do klavírní třídy profesora Zdeňka Pěčka. Během studíí korepetovala studenty smyčcového a dechového oddělení. Školu úspěšně zakončila absolutoriem v roce 1999. To již v ZUŠ Krnov dva roky působila jako učitelka klavíru a tuto činnost rozvíjí až dodnes. V rámci své práce se často věnuje korepetici žáků dechového, smyčcového i pěveckého oddělení. Při koncertech doprovází i své kolegy.

Hudbě se věnuje i ve volném čase. Již dvacet let je stálou členkou chrámového sboru. V Krnovském hudebním sdružení působí jako sboristka, korepetitorka i sólistka. S tímto tělesem vystupuje na koncertech doma i v zahraničí (Rakousko, Německo). Pravidelně se jako aktivní hudebnice zúčastňuje zahajovacích koncertů KHS.