Skip to content

Narozena v Krnově za zimního slunovratu ve znamení váhavého střelce dělícího se o svou vládu s kozorohem…

Dramatickému umění se upsala od doby, kdy ve druhé třídě začala navštěvovat literárně dramatický obor tehdejší LŠU. Tady poznala osobnost, kterou dodnes obdivuje a v jejíchž šlépějích se rozhodla jít – PhDr. Jiřinku Fulnekovou, která LDO v Krnově založila a pod jejímž vedením i úspěšně absolvovala 1. stupeň studia. Na učitele v ZUŠ  měla štěstí, 2. stupeň absolvovala pod vedením Petry Severinové.

Vystudovala SpgŠ v Krnově, kde měla možnost, poprvé v historii školy, zvolit jako jeden z maturitních předmětů specializaci na Dramatickou výchovu. Tato volba se jí stala osudnou. Po maturitě začala sama na ZUŠ v Krnově Literárně dramatický obor vyučovat. Vzdělání si doplnila Absolutoriem na Lidové konzervatoři v Ostravě a dále pak  magisterským studiem Dramatické výchovy na DAMU v Praze.

Studentská léta si zpestřovala hraním v divadelním souboru GASEHAHA pod vedením Petry Severinové. (inscenace: Markéta Lazarová, Prezydent Krokadýlů, Až kohout třikrát zakokrhá, Divím se, že jsem tak veselý)

Později začala vyučovat i specialisty na Dramatickou výchovu na Spgš a Pedagogickém lyceu v Krnově, na téže škole vyučovala i Osobnostní a dramatickou výchovu, Jazykové a literární praktikum a Společenskou kulturu.

Je činná i v  kulturním životě města Krnova nejen jako moderátorka, ale i jako členka APOZ při MěÚ.

Snaží se na sobě i nadále pracovat prostřednictvím mnoha různých seminářů a kurzů. (například: Daniela Fisherová – Mezilidská komunikace, Ema Zámečníková – Přednes, Jiří Vyšohlíd – Hra s loutkou a předmětem, Luděk Richter – Dramaturgie, Jana Machalíková – Improvizační techniky).

Její žáci se úspěšně účastní recitačních soutěží a přehlídek i přehlídek divadelních (Dětská scéna, celostátní přehlídka ZUŠ, Wolkerův Prostějov, Mezinárodní festival poezie), či literárních soutěží a přehlídek. (krajská ocenění, postupy do národních kol)

Těší ji skutečnost, že někteří z jejích žáků ji dávno přerostli a  že se dramatickému umění věnují v různých jeho podobách…(„zděděná v posledním absolventském ročníku“Jana Bernášková (Konzervatoř Ostrava), Milan Cimerák (Konzervatoř Ostrava, MU Brno) Adéla Petřeková (DAMU Praha), Matěj Mužík (JAMU Brno)).

V současné době zastupuje učitele LDO-ZUŠ jako vedoucí krajské sekce LDO na jednáních Ústřední umělecké rady LDO-ZUŠ MŠMT.