Skip to content

Šárka Richterová

Šárka Richterová pochází Jindřichova ve Slezsku. Zde začala jako dítě docházet na hodiny klavíru k paní učitelce Ireně Košatkové, sestře slavného básníka Josefa Kainara. Hudba se pro ni stala největším koníčkem a v dospělosti i povoláním. Roku 1978 byla přijata na Ostravskou konzervatoř do třídy profesorky Jarmily Pěčkové. Studium absolvovala v roce 1984.

Od roku 1985 vyučuje klavír v krnovské hudební škole, kde je také korepetitorkou dechového a pěveckého oddělení. Její žáci se pravidelně zúčastňují soutěží Základních uměleckých škol a také jedné z nejprestižnějších českých klavírních soutěží Prague Junior Note. Několikrát také uspěli na mezinárodních klavírních soutěžích v Broumově a v Ostravě na soutěži Pro Bohemia. Její žáci se pravidelně prezentují na nejrůznějších besídkách, koncertech a přehlídkách.

V ZUŠ Krnov působí Šárka Richterová od roku 2009 na postu vedoucí klavírního oddělení, od téhož roku je také okresní předsedkyní klavírní sekce. Od roku 2019 zastává funkci krajské předsedkyně klavírní sekce. Vzdělává se na seminářích a kurzech (Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy v Mikulově, Klavírní soboty – Konzervatoř Brno, vzdělávací akce MŠMT na Janáčkově státní konzervatoři a gymnáziu v Ostravě). Šárka Richterová je zvána do porot klavírních i pěveckých soutěží.

Její žáci často vystupují jako modelové na kurzech a seminářích, kde spolupracují s významnými českými klavíristy a pedagogy. Bývalí žáci třídy Šárky Richterové se hudbě věnují i profesionálně, jsou absolventy středních a vysokých uměleckých škol.

Ve volném čase navštěvuje koncerty vážné i populární hudby, zajímá se o kulturní dění v Krnově. V roce 2018 obdržela ocenění města Krnova za dlouhodobý přínos v kultuře. Jako hráčka na klávesové nástroje působí v rockové kapele Triton a v seskupení Fussion trio, kde uplatňuje svůj zájem o kombinování hudebních stylů (mj. fúzi vážné hudby s populární, jazzovou a rockovou). Pravidelně účinkuje na Krnovských hudebních slavnostech a spolupracuje s krnovskými pěveckými sbory Staccato, Legato, Chrámový sbor a Altán.

                                                       Šárka Richterová