Skip to content

Mgr. Tomáš Mička, DiS

 

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové. Příležitost k vyučování komorní hry na ZUŠ v Krnově, dostal v roce 2007, za působnosti tehdejší ředitelky školy paní Phd. Jiřiny Fulnekové Mgr.

Po maturitě na Střední pedagogické a Střední odborné škole v Krnově, byl v roce 2003 přijat do violoncellové třídy Mgr. Jiřího Zednička na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Po dobu studia hrál v nejrůznějších komorních tělesech, komorním i symfonickém orchestru Janáčkovi konzervatoře, s nimiž absolvoval různé soutěže, studiové nahrávání, a velké množství koncertních vystoupení.

Z tohoto období stojí za zmínku „Koncert na kurtech,“ který byl přenášen Českou televizí. S komorním ansámblem doprovázel houslistu Václava Hudečka, ale zahrál si zde i part sólového violoncella.

V roce 2006 se účastnil jako člen komorního orchestru Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Na soutěži konzervatoří Karla Dietterse v komorní hře, byl v roce 2007 oceněn 3. místem, jako hráč „Style 5 Quartetu.“

Šestileté studium zakončil v roce 2009 úspěšným absolutoriem, oceněním a pochvalou ředitelky školy: „za mimořádnou úroveň znalostí u absolventské zkoušky z teorie odborných předmětů, umělecko-pedagogické přípravy a vynikající úroveň absolventské práce a její obhajoby.“

Po absolutoriu na Janáčkově konzervatoři současně s výukou komorní hry na ZUŠ započal bakalářské studium na Ostravské Univerzitě v Ostravě, obor Hudební výchova – sbormistrovství. Roku 2011 v rámci studentského projektu ERASMUS absolvoval  4,5 měsíční studijní pobyt v Tyrolském Stamsu, kde se seznamoval s místní kulturou a odlišnou metodikou sborového zpívání. Bakalářský titul získal v roce 2012 a započal studium v navazujícím magisterském oboru. Magisterské studium v oborech Učitelství hudební výchovy pro střední školy a Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy zakončil v roce 2014 červeným diplomem. Během studia se podílel na nahrávání profilových nahrávek vysokoškolského pěveckého sboru ve studiu Ostravského rozhlasu. Při mezinárodní pěvecké soutěži sborů v Bratislavě získal tento sbor Zlaté pásmo.

Od roku 2007 se věnuje v ZUŠ Krnov výuce komorní hry. Vzájemná spolupráce s p. uč. Danielou Waldhansovou přinesla své plody již v krajské soutěži v komorní hře, kde žáci dosáhli 1. místa, a zvláštního ocenění poroty za provedení skladby Nikolaje Rakova. Soutěž proběhla v roce 2010 ve Frýdku – Místku.

Dva roky vedl a společně i vystupoval s uměleckým projektem Pro Art, který byl zaměřen na improvizaci a rozvoj tvořivých schopností u nadaných žáků. V rámci Moravskoslezského kraje se jednalo o zcela unikátní projekt. Dnes působí na ZUŠ Krnov jako pedagog violoncella, komorní a souborové hry, hudební nauky a sbormistr pěveckého sboru Voice. Jako sbormistr čerpá zkušenosti nejen ze svého předchozího odborného  studia a zahraničního studijního pobytu, ale aktivně se účastní seminářů pro sbormistry a soutěžních sborových přehlídek sborů z celé České republiky ve funkci stínového porotce. Cenné jsou i vzpomínky na hudební a pěvecké dospívání v pěveckém sboru Zlatá Loutna vedeném Mgr. Zdenkou Odstrčilovou, který navštěvoval již jako pětiletý zpěváček.

V rámci Krnovských hudebních slavností vystupoval jako sólista, nebo se představil jako komorní hráč. Dlouhodobě spolupracuje s Hudebním sdružením Krnov, jako člen sboru, sólista, nebo doprovázející komorní hráč na violoncello. Od roku 2015 vyučuje violoncello na ZUŠ v Odrách. V letech 2015 – 2016 působil jako pedagog hudebního praktika na SPgŠ a SZŠ v Krnově. Od roku 2017 vyučuje Hudební výchovu na Střední umělecké škole v Krnově. V letech 2015 – 2016  vykonával čestnou funkci člena Kulturní komise města Krnova.