Kytarová předehrávka třídy Ivana Gajdoše

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na Kytarovou předehrávku žáků pedagoga Ivana Gajdoše, která se uskuteční ve středu 28. března 2018 od 17:00 hod. v koncertním sálu ZUŠ Krnov, Hl. náměstí č.9.

Těšíme se na Vás 🙂

Třídní předehrávka

 

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kytarová předehrávka třídy Ivana Gajdoše

Ilona Tichá oceněna za vynikající pedagogické výsledky

Za obětavou, záslužnou a zpravidla i dlouholetou práci ve školství, která přináší vynikající výsledky, bylo ve čtvrtek 22. března 2018 u příležitosti Dne učitelů oceněno třináct pedagogů z mateřských, základních, středních i uměleckých škol.

Pedagogové roku 2017

Za vedení města Krnova pedagogům poděkoval za jejich práci místostarosta Michal Brunclík, který mimo jiné uvedl: „Jsem velmi rád, že jsme se dnes tady setkali v poměrně velkém počtu a že tato stále ještě novodobá tradice si našla své pevné místo v březnovém kalendáři městských akcí. V březnovém proto, že v České republice je Den učitelů úzce spjat s osobou Jana Ámose Komenského a s dnem jeho narození 28. března. Říkává se, že průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a ten nejlepší inspiruje. A to je ten důvod, proč se tady dnes setkáváme. Právě vy jste těmi inspirativními pedagogy.“

V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy na náměstí Míru, pěvecký sbor Smetanovy notičky ze Základní školy Smetanův okruh a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.  

Žesťový kvartet

Mezi oceněnými byla také pedagožka naší školy, paní Ilona Tichá.

Ilona Tichá (pedagožka ZUŠ Krnov, sbormistryně dětského pěveckého sboru Voices) – za vynikající pedagogické výsledky

Absolvovala konzervatoř v Českých Budějovicích, přičemž ještě během studií získala 1. cenu na XXII. soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích. V roce 2003 se stala semifinalistkou mezinárodní soutěže Hans Gabor Belvedere ve Vídni a o sedm let později získala cenu divadla J. K. Tyla v Plzni na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Během profesní dráhy sólové zpěvačky se zúčastnila mnoha prestižních vystoupení a pravidelně koncertovala v zahraničí. V roce 2009 obdržela Opavskou Thálii za roli Ljubaši v Carské nevěstě a v roce 2015 Cenu diváka ve Slezském divadle v Opavě. V roce 2012 začala v ZUŠ Krnov vyučovat sólový zpěv. Mnoho jejích žáků složilo úspěšné přijímací zkoušky na konzervatoř, pedagogickou školu či univerzitu. Se svými svěřenci se aktivně účastní pěveckých soutěží a je také zakladatelkou nové celostátní soutěže Hlas Slezska.

Ilona Tichá

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ilona Tichá oceněna za vynikající pedagogické výsledky

Dechové oddělení v krajském kole předvedlo skvělou úroveň

Žáci dechového oddělení ZUŠ Krnov mají za sebou krajské kolo celorepublikové soutěže ZUŠ, které se letos konalo ve dnech 20. a 21. března 2018 v ZUŠ Orlová.

Všech devět vítězů okresního kola předvedlo pečlivě připravené soutěžní repertoáry a porotami byli hodnoceni takto:

  1. místo s postupem do celostátního kola

Ludmila Boková – příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Richard Švéda – klarinet (ze třídy p. uč. Pavlina Panayotova)

Štěpán Hlaváč – lesní roh (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Štěpánka Hnízdová – lesní roh (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

  1. místo

Uvírová  Beata  – příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Brisuda Gabriel – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Slavík Matěj – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

  1. místo

Pavlusová Klaudie –  příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Hnízda Matouš – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Klarinetista Richard  Švéda  získal s nejvyšším počtem bodů od porotců cenu „Absolutní vítěz klarinetové soutěže“.

Richard Švéda a Pavlin Panayotov

Klavírního doprovodu, který je pro soutěžící zcela nepostradatelnou součástí jejich soutěžní prezentace se ujala p. uč. Ludmila Boková, která taktéž získala Zvláštní cenu poroty za vynikající klavírní doprovody.

V odborných porotách zasedli také pedagogové naší školy – Luděk Tlach za dechové žesťové nástroje a Kateřina Vidličková za příčné flétny.

Všem soutěžícím i připravujícím pedagogům gratulujeme za skvělou reprezentaci krnovské ZUŠ v krajském měřítku a čtyřem postupujícím do Celostátního kola,  které se koná začátkem května 2018 v Praze, přejeme mnoho úspěchů.

Kateřina Vidličková – vedoucí hudebního oboru

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dechové oddělení v krajském kole předvedlo skvělou úroveň

S recitátory blíž k jaru

V úterý 20. 3. 2018, tedy v den, kdy k nám mělo přijít astronomické jaro, se konalo okresní kolo soutěžní přehlídky v dětské recitaci. Pořadatelem bylo již tradičně SVČ Krnov, jmenovitě Ing. Marcela Skopalová se svým týmem spolupracovníků. Přehlídka se pořádá každoročně pod záštitou MŠMT a je postupová.

Letos snad poprvé byl i lektorský sbor složen z odborníků na slovo vzatých a musím konstatovat, že takovou porotu má málokteré okresní kolo v republice…a že si děti takovou porotu rozhodně zaslouží…Až z Uherského Hradiště, ze ZUŠ přijel dlouholetý pedagog dramatického oboru a ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava, z Karviné přicestovala Lucie Semančíková, pedagožka LDO ZUŠ, sama recitátorka a organizátorka krajského kola v recitaci Wolkerova Prostějova, z Opavy pedagožka LDO ZUŠ Hlučín Petra Bublíková, z Ostravy herec divadla P. Bezruče, Milan Cimerák, pozvání do poroty přijala emeritní pedagožka ZŠ Janáčkovo náměstí, která se recitaci dlouholetě věnovala paní Milena Rajnochová a další pedagogové a pracovníci SVČ Krnov.

Mezi recitátory, kteří reprezentovali nejen své domovské základní školy, ale rovněž LDO-ZUŠ Krnov patřili tito žáci: Evička Martínková, Eliška Herniková, Violka Kubaníková, Apolenka Mítová, Alička Mičková, Terezka Seberová, Peťka Budišová, Kačka Šlosarová, Anička Surovková, Sára Plucnarová, Lenka Hasmandová, Adri Slováčková.

Porotci měli těžkou práci vybrat z každé kategorie pouze dva zástupce, kteří budou reprezentovat okres na krajské přehlídce, která se bude konat 13. 4. v Ostravě. Ráda bych poděkovala všem recitátorům a těm, kteří měli šťastnější den a zaujali porotu o něco více a byli ocenění blahopřeji !

Jsou to:

1. kategorie:

Eliška Herniková – 2. místo (postup do kraje)

2. kategorie:

Alice Mičková – 2. místo (postup do kraje)

Apolena Mítová – 3. místo

3. kategorie:

Kateřina Šlosarová – 2. místo (postup do kraje)

Tereza Seberová – 3. místo

Petra Budišová – 5. místo (Čestné uznání)

4. kategorie:

Lenka Hasmandová – 1. místo (postup do kraje)

Adriana Slováčková – 3. místo

Anna Surovková – 4. místo (Čestné uznání)

Mgr. Markéta Jurošková Bezručová, vedoucí LDO ZUŠ Krnov

Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Krnov a držíme pěsti v krajském kole 🙂

Rubriky: Aktuality LDO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S recitátory blíž k jaru

Čtyřflet ve Slezských Rudolticích

Flétnové kvarteto Čtyřflet, pod vedením pedagožky Kateřiny Vidličkové, v sobotu 17. března 2018 zahrálo ve Slezských Rudolticích u příležitosti slavnostního navrácení sochy Máří Magdalény do kaple zámku.

Pár fotografických postřehů:

Odkaz na článek v Deníku: Návrat Máří Magdalény provázela česká hymna

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čtyřflet ve Slezských Rudolticích