ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 3. června 2020 Zápis žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 4. června 2020 Zápis žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2020/2021.

Před samotným zápisem je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Podmínky přijímacího řízení vzhledem k současné situaci:

 • V zájmu zachování hygienických požadavků, ochrany zdraví vás, vašich dětí a pracovníků školy vás žádáme o zápis termínu přijímacího řízení, který vám vyhovuje do rezervačního systému, jenž je součástí interaktivní přihlášky.
 • Přijímací řízení ve stanovených termínech navštivte pouze, pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
 • Kvůli současné situaci vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
 • V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Krnov vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze těm osobám, které nevykazují zdravotní potíže (bude prováděno bezkontaktní kontrolní měření teploty účastníků přijímacího řízení).
 • Čestné prohlášení (před vstupem do školy) pro uchazeče a jeho doprovod ke stažení: ZDE

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

VÝŠE ŠKOLNÉHO A VÝPŮJČNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Těšíme se na vás 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Organizace vzdělávání a hygienická opatření od 11. května 2020

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, Milí žáci,

provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Na základě dotazníkové šetření a hygienických požadavků na provoz a organizaci vzdělávání, bude od 11. května 2020 výuka realizována následovně:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Hygienická opatření od 11. května 2020:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Čestné prohlášení (před prvním vstupem do školy) ke stažení: ZDE

Poznámka: z čistě praktických důvodů, prosíme, stáhněte, vyplňte a vytiskněte toto prohlášení za každý navštěvovaný obor a studijní zaměření. Děkujeme za pochopení.

Dovolte, abychom vám všem poděkovali za obrovskou trpělivost a vstřícnost, kterou jste nám tak aktivně projevovali během těchto dvou náročných „koronavirových“ měsíců. Pevně věříme, že nám od září hygienické podmínky dovolí, vrátit se do zcela normálního režimu.

Nesmím opomenout ani na nelehkou a obětavou práci pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Někteří dokonce velmi aktivně vstupovali do dobrovolnických aktivit našeho města. Dokázali jsem si tak, že společnými silami a nadšením pro věc zvládneme vše, co se před nás postaví. 

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace vzdělávání a hygienická opatření od 11. května 2020

(Š)tuduj u nás na ZUŠce

Ptáte se a proč, a co z toho budu mít, nebo nebude to děsná nuda?

Myslíme si, že nejlépe vám na tyto otázky odpoví žáci samotní 🙂

Těšíme se na vás všechny u Zápisu 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem (Š)tuduj u nás na ZUŠce

Napsali o nás

Krnovské listy č.7/2020 – Získané stavební povolení umožní přestavbu školy

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Napsali o nás

Záznam charitativního koncertu „Koncert pod rouškou“

V pondělí 11. května 2020 se v Koncertní síni sv. Ducha uskutečnil charitativní on-line koncert s názvem „Koncert pod rouškou“.

Program připravilo DUO DENIL (Ilona Rédlová a Denisa Strnadová), uskupení pedagogů ZUŠ Krnov. Vybraná finanční částka, prostřednictvím TMSKY, poputuje na nákup materiálu na výrobu štítů pro učitele krnovských škol a mateřských škol. Této iniciativy se ujala nově vzniklá platforma „UMĚNÍ pod rouškou Krnov„.

Své příspěvky můžete posílat do 18. května 2020 (včetně) na uvedené kontakty, které naleznete v přiloženém videu.

Děkujeme za přízeň a přejeme všem pohodový poslech 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záznam charitativního koncertu „Koncert pod rouškou“

VO ZUŠ Krnov získal nejvyšší ocenění na 48. roč. MDVV LIDICE

Výtvarný obor naší školy, pod vedením Mgr. Ivany Steiningerové, získal na 48. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice nejvyšší ocenění za výjimečnou kolekci prací na téma „KRAJINA

Porota na této vítězné kolekci ocenila invenční, čistě vybraný a výtvarně působivý soubor prací. Mezi oceněné tak zařadila tyto žáky:

Blahopřejeme všem oceněným za vzornou reprezentaci školy, města a našeho kraje 🙂

Rubriky: Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VO ZUŠ Krnov získal nejvyšší ocenění na 48. roč. MDVV LIDICE