Klavírní koncert třídy Jany Polkové

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a kamarády ZUŠ Krnov, na klavírní koncert žáků z třídy Jany Polkové.

Koncert žáků Jany Polkové

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Dechové oddělení ZUŠ Krnov potrvrzuje svou kvalitu

Ve dnech 25. – 26. března 2015 se uskutečnilo krajské kolo ve Hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové.

Karolína Rosická a Karolína Orlíková

ZUŠ Krnov opět potvrdila, díky poctivé práci pedagogů dechového oddělení, že soustavná a kvalitní pedagogická snaha přináší své pomyslné ovoce.

Beata a Aneta Uvírovi

Žáci ze třídy Luďka Tlacha získali:

Ondřej Hnizda -  1. místo

Štěpánka Hnízdová  – 1. místo

Marek Novák  – 2. místo

Žáci ze třídy Pavlina Panayotova:

Jan Zdráhal – 1. místo

Richard Švéda – 1. místo

Barbora Říhová – 1. místo

Viktorie Kutálková – 1. místo

Nikola Janková – 1. místo

Zvláštní ocenění poroty získal Mgr. Pavlin Panayotov za vynikající přípravu žáků a  Zvláštní ocenění poroty získala Ludmila Boková za vynikající klavírní doprovod.

Žáci ze třídy Kateřiny Vidličkové:

Karolína Orlíková – 1. místo

Aneta Uvírová – 2. místo

Beata Uvírová – 2. místo

Karolína Rosická – 2. místo

Žáci ze třídy Jakuba Barana:

Tereza Petřičová – 2. místo

Diplomy oceněných žáků a pedagogů

Gratulujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy, korepetitorům za skvělou pomoc  a pedagogům oceněných žáků za více než vzornou přípravu :)

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Lucie Bečáková uspěla v kraji…

Dne 20. března 2015 se uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ ČR ve Hře na cimbál. Naše žákyně Lucie Bečáková, pod pedagogickým vedením Jiřího Dorosiňského, v kategorii těch nejmladších, získala pro naší školu historicky první ocenění v této krásné kategorii, a to 3. místo.

Gratulujeme za vzornou reprezentaci školy a panu učiteli děkujeme za přípavu :)

Lucie Bečáková 3. místo

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Město ocenilo i pedagogy ze ZUŠ Krnov

Město Krnov každoročně u příležitosti Dne učitelů oceňuje ty pedagogy krnovských škol, kteří se své práci věnují desítky let, navíc s vynikajícími výsledky. Letošní slavnostní oceňování pedagogických pracovníků se konalo v úterý 24. března v obřadní síni radnice.

Společná fotografie

Z rukou místostarostů Michala Brunclíka a Jana Krkošky, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové a členů školské komise Rady města Krnova převzalo ocenění šestnáct pedagogů – Irena Matýsková, Lenka Tomanová, Marie Radová, Marcela Gregořicová, Marcela Pizurová, Miroslava Glombová, Monika Hajdová, Marcela Bachanová, Petra Severinová, Vladimír Antoš, Martina Muroňová, Jiří Vachala, Markéta Jurošková Bezručová, Jana Swiederová, Jaroslav Pohludka a v zastoupení své dcery Alena Trnková. „Ocenění je naším poděkováním za vaši pracovitost, je důkazem, že si všichni uvědomujeme důležitost vaší práce, kterou dáváte našim dětem, potažmo našemu městu,“ uvedl u této příležitosti Jan Krkoška.

Pedagogy na ocenění nominovaly jednotlivé školy a město Krnov. O kulturní program slavnosti se postaraly děti ze souboru Zvoneček z Mateřské školy Slunečnice, dětský pěvecký sbor ze Základní školy Žižkova a žesťový kvintet ZUŠ Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Žesťový kvintet ZUŠ Krnov, vedoucí pedagog Luděk Tlach

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov nominoval Jiřího Vachalu na ocenění za jeho dlouholetou vynikající a obětavou práci ve školství. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor český jazyk – hudební výchova, nastoupil jako začínající učitel v roce 1972 do základní devítileté školy v Jindřichově. Po dvou letech ho však celoživotní láska k hudbě zavedla do tehdejší Lidové školy umění v Krnově, kde nepřetržitě působí již jednačtyřicet let. Jiří Vachala je neodmyslitelnou tváří celé generace žáků ZUŠ Krnov. Ve své profesní dráze se věnoval výuce hudebně teoretických předmětů, hře na klavír a hře na varhany. Dlouhá léta se také zabýval korepeticí dětského pěveckého sboru Zlatá loutna. Této činnosti se nadále věnuje v dětském pěveckém sboru Voices při ZUŠ Krnov. Jeho improvizační schopnosti mu také umožňují korepetici žáků tanečního oboru ZUŠ Krnov. Hudba pana Jiřího Vachalu doprovází i mimo práci s dětmi a mládeží. Již mnoho let je regenschorim v nedalekých Holčovicích a jeho celoživotní vášeň k varhanám a varhanní hudbě ho řadí mezi oblastní odborníky na analýzu stavby a funkčnosti varhan. Jiří Vachala je také neodmyslitelnou tváří při varhanních doprovodech mnoha významných kulturních a společenských akcí, pořádaných Městským úřadem Krnov.

Jiří Vachala

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov také nominoval MgA. Markétu Juroškovou Bezručovou na ocenění za angažovanou a vynikající práci ve školství. Po absolvování Střední pedagogické školy Krnov nastoupila jako pedagog literárně dramatického oboru do ZUŠ Krnov. Její múzické obzory však chtěly být obohaceny o další dovednosti a vědomosti a tak v roce 1999 zahájila studium na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kterou v roce 2004 úspěšně ukončila. Markéta Jurošková Bezručová je zkušeným pedagogem, lehce zvládající celé věkové rozpětí, od malých žáků přípravného studia až po zkušené studenty II. stupně literárně dramatického oboru ZUŠ Krnov. Její žáci bývají velmi často úspěšní v recitačních, divadelních i literárních přehlídkách a soutěžích po celé České republice. Za 21 let své pedagogické praxe získala mnoho zkušeností a je považována za uznávaného odborníka svého oboru. Markéta Jurošková Bezručová je také vedoucí krajské sekce literárně dramatického oboru, je členkou Krajské umělecké rady a zastupuje LDO Moravskoslezského kraje v Ústřední umělecké radě ZUŠ MŠMT ČR. Je pravidelným organizátorem a odborným garantem Krajské soutěžní přehlídky LDO ČR. Z těchto krajských přehlídek ve slovesném projevu zpravidla iniciuje vydání sborníku oceněných prací. V minulých letech byla i organizátorkou soutěže ve slovesnosti s názvem Literární Krnov. Věnuje se i společenskému dění v našem městě. Je aktivní členkou Aktivu pro občanské záležitosti Městského úřadu Krnov, kde spolupracuje nejenom na organizaci akcí pro občany našeho města, ale často tyto akce moderuje. V rámci svých mnoha aktivit v ZUŠ Krnov je také spolutvůrcem velmi úspěšných výchovných pořadů pro žáky místních základních škol pod názvem První krůčky k umění.

Markéta Jurošková Bezručová

Blahopřejme ke krásnému a zaslouženému ocenění :)

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Taneční obor opět úspěšný

Žákyně Tanečního oboru ZUŠ Krnov se v letošních soutěžích protancovaly k vynikajícím výsledkům…

V sobotu 14. března 2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance, kterou každoročně vyhlašuje Nipos – Artama. Dívky našeho tanečního oboru se na přehlídce prezentovaly dvěma choreografiemi a v obou případech s velkým úspěchem.

Choreografie Nevidomá dívka získala ocenění poroty „Za pedagogické vedení“ a zároveň NOMINACI na celostátní přehlídku do Kutné Hory, která se bude konat v květnu 2015.

Ocenění poroty si odvezla i choreografie Do nebes, ale přičiněním skřítka Zatraceníčka se na cestě k dívkám někde zakutálel. Kaaždopádně již máme přislíbenou kopii tohoto diplomu.

Gratulujeme všem zúčastněným dívkám a také děkujeme paní učitelce Ireně Špičkové za vzornou přípravu :)

Rubriky: Aktuality TO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Eliška Marková třetí na celostátní soutěži Little star

Little star je soutěž populárního zpěvu v  Litoměřicích.

V kategorii B, kde soutěžila Eliška, se zúčastnilo 45 zpěváků. Do finále se probojovalo pouze 9 soutěžících. Finálový večer se konal 18. března. Do odborné poroty zasedli: Ilona Csáková, Ben Cristovao, Hanka Křížková, Petr Bende, Petr Vondráček, Nikol Davídková.

Zajímavostí této soutěže bylo, že soutěžící zpívali s živou kapelou Prowizorium píseň, kterou si museli vybrat ze seznamu písní. Danou píseň se soutěžící musel naučit za necelé 3 týdny. Zde se poznala schopnost, muzikálnost a talent soutěžícího. Eliška si vybrala píseň Simply the best od Tiny Turner a vybojovala si 3. místo v této soutěži.

Hvězdná porota ji pochválila a vyzdvihla její výrazovou schopnost. Dále se jim líbil její originální hlas, který je, podle Petra Bendeho, lehce zapamatovatelný a Ilona Csáková podotkla, že je na Elišku velmi krasný pohled.

Elišce moc blahopřejeme a těšíme se na další její úspěchy.

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Wolkerův Prostějov

Wolkerův Prostějov – celostátní soutěžní přehlídka studentské recitace

Dne 20. března 2015 proběhlo v Ateliéru Trám na ZUŠ v Krnově okresní kolo celostátní přehlídky Wolkerův Prostějov, jehož organizací se již tradičně ujalo Městské informační a kulturní středisko Krnov.

Letos bylo za Literárně dramatický obor ZUŠ Krnov přihlášeno 5 recitátorek: Anežka Bartková, Radka Cabáková ,Zuzana Dvořáková, Romana Šupáková  a  Adéla Zámarská, shodou okolností všechno studentky krnovského gymnázia. Samotné soutěže se však účastnily  čtyři z nich, kvůli nemoci ze soutěže odstoupila Anežka Bartková. Ostatním děvčatům se však vedlo v recitaci výborně. Všechna postoupila do 2. kola a porota i diváci tak mohli slyšet oba připravené soutěžní texty.

Tři recitátorky zaujaly porotu tak, že je nominovala do krajského kola, které se koná 11. – 12. 4.2015 v Karviné.  Z  1.kategorie postoupila do kraje Romana Šupáková a Adéla Zámarská, z 2. kategorie postoupila Radka Cabáková.

Všem recitátorkám blahopřejeme, děkujeme a přejeme hezké a inspirující zážitky i z krajského kola!

Rubriky: Aktuality LDO | Komentáře nejsou povoleny

Taneční obor úspěšný v soutěži ZUŠ ČR

Pátek 13. března 2015 nebyl pro taneční obor rozhodně dnem nešťastným, ale právě naopak. V tento den se v Městském divadle v Bruntále konala okresní soutěžní přehlídka tanečních oborů a naše děti se protančily k vynikajícím výsledkům.

Taneční obor ZUŠ Krnov reprezentovalo 30 žáků v 6 choreografiích. Z možných pěti postupů, určených pro okres Bruntál, všechny doputovaly právě k našim tanečním dětem.

Všem zúčastněným žákům a jejich pedagožce Ireně Špičkové gratulujeme a držíme palce i do krajské postupové přehlídky, která se bude konat 16. a 17. dubna 2015 v Beskydském divadle v Novém Jičíně.

Rubriky: Aktuality TO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Jarní koncert DOM

Srdečně zveme všechny žáky, rodiče a příznivce ZUŠ Krnov na již tradiční a posluchači oblíbený Jarní koncert Dechového orchestru mladých a jeho hostů.

Těšíme se na vás :)

Jarní koncert DOM

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Dětská recitace 2015

Dvanáctý březen 2015 se nesl ve znamení celostátní přehlídky v dětské recitaci, jejíž okresní kolo pořádal SVČ Méďa Krnov. Tento den byl významný pro naše žáky Literárně dramatického oboru, kteří se v hodinách přednesu věnují interpretaci poezie a prózy, protože právě na přehlídkách a soutěžích v recitaci mohou zúročit svou pilnou práci a touhu něco zajímavého prostřednictvím textu sdělit.

Letos se do okresního kola podívalo 15 děvčat, z toho 6 jich získalo krásná ocenění a rovných 5 jich postupuje do krajského kola.

Ve II. kategorii: získala Michaela  Švihelová krásné postupové 2. místo a Kristýnka Pečonková, pro kterou okresní kolo bylo první zkušeností v soutěži, si hned odnesla 1. místo a také postoupila do kraje.

Ve III. kategorii: obsadila 1. místo Anna Veselá a 2. místo Adriana Slováčková, obě rovněž postupují do krajského kola. 3. místo pak patřilo Lence Hasmandové.

Ve IV. kategorii: získala 1. místo s postupem do kraje Johana Handlířová.

Poděkování patří i dalším děvčatům, které ukázaly, že jim přednes není cizí, poctivě se mu věnují, pečlivě vybírají své texty a přemýšlí o tom, co vlastně sdělují, a to je na tom to nejkrásnější. Jsou to děvčata: Kateřina Šlosarová, Kateřina Mertová, Lada Kubaníková, Natálie Šťastná, Klára Váňová, Markéta Šupáková, Denisa Gadasová, Adéla Špičková a Eliška Hajná. (poslední tři zmíněné svým přednesem rovněž zaujaly, dostaly se do 2. výběrového kola, ale bohužel, postupových míst tolik nebylo).

Gratulujeme všem dětem a také paní učitelce MgA. Markétě Juroškové Bezručové :)

1. místo Kristýna Pečonková

Rubriky: Aktuality LDO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Česko zpívá 2015

Česko zpívá 2015 – CENA INTERNETU

Žákyně z pěvecké třídy Ilony Kaplové, Alexandra Volkmerová ( č. 101 ) a Magdaléna Nováková ( č. 8 ), bojují o Cenu internetu. Podpořte je a pošlete jim svůj hlas formou sms zprávy. Hlasovat můžete od 11. března do 12. dubna 2015.

Vítěz Ceny internetu bude slavnostně vyhlášen na semifinále 17. dubna 2015 ve Společenském centru UFFO v Trutnově.

Více na oficiální webových stránkách soutěže Česko zpívá 2015.

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pochvalné uznání pro Anetu Uvírovou

Pochvalného uznání se dostalo Anetě Uvírové, z flétnové třídy pedagožky Kateřiny Vidličkové, od samotného autora Keese Schoonenbeeka, jehož skladbu pod názvem Moment musical hrála na lednovém Flétnovém koncertu. Toto video, na oficiálním youtube kanále ZUŠ Krnov, zmiňovaný autor zhlédnul a pochvalně okomentoval.

Gratulujeme Anetce a paní učitelce za vzornou přípravu :)

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Okresní přehlídka TO ZUŠ ČR

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na okresní kolo Tanečních oborů ZUŠ ČR, které se uskuteční 13. března 2015 v Městkém divadle Bruntál.

Taneční obory

Rubriky: Aktuality TO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pojeďte s námi

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a příznivce sborového zpěvu, na veřejné hodiny dětského pěveckého sboru Voices při ZUŠ Krnov.

Přijďte si s námi zazpívat :)

Pojeďte s námi

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování za umělecký zážitek

Děkujeme za reflexi předehrávek paní učitelky Pavli Děcké a Neveny Lilové.

Vážíme si všech reakcí, které jdou ze strany rodičů, žáků a příznivců naší školy. Ať už jsou v dané chvíli jakékoliv. Je to pro nás motivace do další práce, případně důvod něco v budoucnu udělat lépe.

Těšíme se na další společné setkání, třeba opět s uměním našich mladých umělců ZUŠ Krnov.

Poděkování

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Jarní koncert ZUŠ Krnov

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na již tradiční Jarní koncert ZUŠ Krnov, který se uskuteční 12. března 2015 v 18.00 hod., v koncertním sále na Hl. náměstí.

Jarní koncert ZUŠ Krnov

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje

Dne 25. února 2015 jsme se stali organizátory okresního kola soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové.  Naše škola si odnesla mnohá ocenění a některá byla oceněna i postupem do krajského kola. To se uskuteční 25. – 26. března 2015 v ZUŠ J.R. Míšy v Orlové.

Za vzornou přípravu žáků děkujeme pedagogům: Mgr. Pavlin Panayotov, Luděk Tlach, Kateřina Vidličková, Mgr. Jakub Baran, a nesmíme opomenout ani korepetitory za jejich pečlivě přípravené doprovody: Šárka Richterová, Ludmila Boková a Jana Polková.

Do krajského kola postupují tito žáci:

Dechové nástroje dřevěné - Beata Uvírová, Aneta Uvírová, Karolína Rosická, Karolína Orlíková, Tereza Petřičová, Barbora Říhová, Viktorie Kutálková, Richard Švéda, Jan Zdráhal, Nikola Janková

Dechové nástroje žesťové - Marek Novák, Ondřej Hnízda, Štěpánka Hnízdová,

Gratulujeme všem zúčastněným žákům ZUŠ Krnov za vzornou reprezentaci :)

Výsledková listina ZUŠ Krnov a fotogalerie:

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Zábavné pohraničí II.

Srdečně zveme všechny příznivce ZUŠ Krnov na úspěšné pokračování mezinárodního koncertu pod názvem „Zábavné pohraničí“. V programu, s podtitulem „Žijeme muzikou„, uvidíte a uslyšíte komorní uskupení ve složení Denisa Strnadová – klavír a Martin Šidlovský – bajan.

Srdečně zveme :)

Žijeme muzikou

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Koncert mladých klavíristů

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na Koncert mladých klavíristů, třídy paní učitelky Šárky Richterové.

Koncert mladých klavíristů

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje

Časový harmonogram soutěže:

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny