ZUŠ Krnov zahájila realizaci projektu Šablony II

Základní umělecká škola Krnov úspěšně předložila a od 1. března 2019 zahájila realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/10 977.

Celkově nám byla přidělena částka v hodnotě 1 105 691 Kč na realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

V naší škole budou podpořeny a realizovány následující aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemová výuka v ZUŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
  • Nové metody ve výuce v ZUŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Komunitně osvětová setkávání

Nebojte se tedy občasných vlaječek a prezenčních listin, které na akcích uvidíte. Jsou potřebnými výstupy tohoto projektu.

Děkujeme všem rodičům, žákům a přátelům naší školy za podporu 🙂

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZUŠ Krnov zahájila realizaci projektu Šablony II

Krnovské duo úspěšné v krajském kole

9. dubna 2019 se Krnovské duo, housle Tomáš Gajdoš /pedagog Ivo Bednář/ a violoncello Kateřina Prokopová /pedagog Tomáš Mička/, zúčastnilo krajské soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ve velké konkurenci šikovných mladých umělců získalo krásné 3. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezenatci školy a našeho města 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krnovské duo úspěšné v krajském kole

Ocenění převzalo 21 pedagogů

Výročí narození Jana Ámose Komenského je věnováno učitelům, kteří 28. března slaví svůj svátek. Na pedagogy v tento den myslí také město Krnov, které si zve ty nejlepší na radnici, aby je za jejich vynikající a obětavou práci ocenilo.

V letošním roce bylo nominováno jak jednotlivými školami, tak městem Krnovem celkem 21 pedagogů, kteří ve čtvrtek 28. března převzali ocenění z rukou místostarosty Pavla Moravce a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové.  

O kulturní program slavnosti se postaraly děti z mateřské školy na náměstí Míru, žákyně Základní školy Dvořákův okruh a žesťový kvintet ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Oceněnými pedagogy ze ZUŠ Krnov jsou:

Ludmila Boková

Je významnou hudební a pedagogickou osobností města. Její první hudební krůčky jsou spojeny se Základní uměleckou školou, kde se seznamovala s klavírní hrou pod vedením paní učitelky Pavly Děcké. Své vzdělávání si dále rozšiřovala při studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Kromě pedagogické práce se věnuje korepetici žáků dechového, smyčcového i pěveckého oddělení, a za tyto aktivity nad rámec povinností získala mnohá ocenění. Již přes dvacet let je také členkou chrámového sboru a působí v Krnovském hudebním sdružení.

Pavla Děcká

Přes padesát let působila jako učitelka hry na klavír v Základní umělecké škole. Žáci její třídy se pravidelně zúčastňovali prestižních klavírních soutěží, kde obsazovali přední příčky, řada z nich následně pokračovala ve studiu na konzervatořích. Na své žáky byla vždy náročná, přesto u většiny z nich dokázala probudit lásku k hudbě a významnou měrou se i osobním příkladem zasloužila o to, že z nich vyrostli sebevědomí lidé, kteří jsou úspěšní v rozmanitých oborech.

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ocenění převzalo 21 pedagogů

Poděkování Luďkovi Tlachovi

Děkujeme za krásná slova. Zcela určitě potěší i pana učitele Luďka Tlacha.

Těšíme se na další setkání 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování Luďkovi Tlachovi

Jarní pěvecký koncert žáků Neveny Lilové

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na Jarní koncert žáků pedagožky Mgr. Neveny Lilové, který se uskuteční ve středu 17. dubna 2019.

Těšíme se na Vás 🙂

Rubriky: Aktuality HO | Napsat komentář