Ohlédnutí za Prvními krůčky k umění

Také v tomto školním roce proběhl výchovně – vzdělávací program pro děti z MŠ a žáky 1. tříd ZŠ s názvem „První krůčky k umění„.

Tento projekt má již svou letitou tradici (od roku 1996). Letošní ročník byl připraven v duchu hmyzího světa – „Havěť všelijaká„.

Během dvou dnů v budově ZUŠ Krnov na Revoluční ulici v prostorách Trámu proběhlo 6 představení, které navštívilo téměř 500 dětí ze 14 krnovských MŠ a . Na přípravě výchovného pořadu se podílelo 90  žáků ze všech oborů naší školy, pod vedením svých učitelů.

Už teď se těšíme na další ročník!


Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Swingobraní

BigBand Krnov a SRP ZUŠ Krnov pořádají koncert k 70. výročí konce 2. světové války.

Dne 23. května 2015 od 19:00 hodin v Městském divadle Krnov uslyšíte skladby autorů a orchestrů Glenna Millera, Benny Goodmana, Tommy Dorseyho, Karla Vlacha, Borise Urbánka, Vojty Dyka, ZaZ a dalších v podání BigBandu Krnov a jeho sólistů.

Srdečně zveme :)

Swingobraní

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Velký úspěch VO z Lidic 2015

Děti výtvarného oboru naší školy se zúčastnily 43. ročníku Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice 2015. Tématem letošního ročníku této prestižní výtvarné soutěže bylo SVĚTLO.

V obrovské konkurenci 21 000 prací dětí ze 71 zemí světa náš výtvarný obor získal skvělá ocenění:

Nela Hanzelová – medaili Lidická růže

Magdaléna Osadníková – Čestné uznání

Ondřej Vondrák – Čestné uznání

Tadeáš Zouhar – Čestné uznání

a ZUŠ Krnov získala medaili za kolekci grafiky.

Gratulujeme k obrovskému úspěchu všem zúčastněným dětem a pedagogům výtvarného oboru /Mgr. Ivaně Steiningerové a PaedDr. Ladislavu Steiningerovi/ přejeme mnoho sil do další úspěšné a neutuchající práce.

Rubriky: Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Zvíře není věc

Nejmenší děti výtvarného oboru ZUŠ Krnov slavily úspěch ve výtvarné soutěži Zvíře není věc, kterou vyhlašuje Hankův dům ve spolupráci se ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.

V kategorii ZUŠ ČRpředškolní děti – získala z naší školy

1. místo Viktorka Tůmová

2. místo Vlaďka Kovářová

Blahopřejeme oceněným dětem a děkujeme Mgr. Ivaně Steiningerové za vzornou přípravu :)

Rubriky: Aktuality VO, Napsali o nás | Komentáře nejsou povoleny

Absolventský koncert II

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na Absolventský koncert II, který se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2015 v 18.00 hod., v koncertní síni Sv. Ducha v Krnově.

Na programu uslyšíte absolventská vystoupení žáků I. stupně, II. stupně a Studia pro dospělé.

Těšíme se na vás :)

Absolventský koncert II

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ZUŠ Krnov se úspěšně zapojila do projektu EU

Mezi dílčí strategické cíle ZUŠ Krnov patří také:  Získávání mimorozpočtových zdrojů

Využití společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledné sledování nabídky dotací MSK, EU, města Krnov, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využít k nadstandardnímu chodu školy.

Naše škola se úspěšně zapojila do evropského projektu Moravskoslezského kraje, jehož cílem je vytvořit optimální podmínky pro modernizaci a výuku v základních uměleckých školách.

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

Naše škola tím získá: moderní multifunkční učebnu hudební nauky vybavenou novými notebooky, interaktivním projektorem a novou multifunkční tabulí, dále pak nástrojové vybavení pro výuku dechových nástrojů a nástrojů bicích, kterou současně mohou využívat i souborové uskupení /DOM, dixieland Jazzsle, aj./ a ICT techniku pro Hudební a Výtvarný obor.

Máme radost, že společně tvoříme budoucnost naší otevřené a bezpečné Základní umělecké školy Krnov.

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování z MÚ Krnov

Děkujeme za milá slova díků a těšíme se na další vzájemnou spolupráci :)

poděkování MÚ Krnov - PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Žáci ZUŠ Krnov na muzikálovém představení Mrazík

Žáci ZUŠ Krnov vyjeli na úspěšné muzikálové představení Mrazík, které se konalo v sobotu 16. května 2015.

ZUŠ Krnov - Mrazík 2015

Akce proběhla ve spolupráci ZUŠ Krnov a Spolku rodičů a přátel školy, zúčastnilo se jí 42 dětí a 4 pedagogové. Muzikál se líbil nejenom dětem, ale i dospělým. Po představení měli účastníci možnost se podívat do divadelního zákulisí a pořídit s pohádkovými postavičkami několik fotografií, což byl pro žáky krásný a nezapomenutelný zážitek.

Velké poděkování patří také kolegyni Daniele Waldhansové, která zařídila téměř VIP vstupenky do prvních řad.

Děkujeme všem zúčastněným kolegům za organizaci této akce :)

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Město ocenilo sportovce a osobnosti kultury

Je jen málo společenských akcí v Krnově, které rok co rok zaplní Koncertní síň sv. Ducha do posledního místečka. Oceňování osobností kultury a nejlepších sportovců k nim však bezesporu patří. Ostatně přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří se v úterý 12. května slavnostního vyhlášení osobností kultury a nejúspěšnějších sportovců roku 2014 zúčastnili.

„Také v letošním roce chceme ocenit a zejména poděkovat těm, kteří v oblasti kultury a sportu určitým způsobem ovlivňují dění v našem městě. Těm, kteří svými úspěchy přispívají k šíření dobrého jména města Krnova v Moravskoslezském kraji, České republice i za hranicemi naší vlasti. Zatímco většina lidí dnes preferuje konzumní způsob života, jsou mezi námi také takoví, jako jste vy, kteří svojí aktivní činností prezentujete nejen sebe, oddíl či celou organizaci, ale svými výkony jste současně vzorem pro ostatní. Věřím, že se i nadále budou vaše cesty ubírat směrem naplňujícím vaše sny a cíle,“ uvedla při zahájení slavnostního aktu starostka Jana Koukolová Petrová.

Z rukou členů kulturní komise převzalo ocenění osm osobností a jeden hudební soubor.

Ze ZUŠ Krnov získali ocenění za:

Ocenění za významný kulturní počin – kulturní těleso

Dixieland Jazzsle - soubor ze ZUŠ Krnov pravidelně účinkuje na řadě kulturních akcí v Krnově i v zahraničí. V roce 2014 získal v celostátním kole soutěže ZUŠ zlaté pásmo. V říjnu 2014 natočil profesionální live nahrávku. Soubor hraje ve složení Ondřej Hnízda (trubka), Antonín Kánský (trombon), Věra Dvořáková (klarinet, tenor saxofon), Štěpánka Hnízdová (klavír), Vojtěch Repka (banjo), Lukáš Nevídal (tuba), Václav Čermák (bicí, zpěv), Olga Tocháčková j.h. (alt saxofon). Uměleckou vedoucí souboru je Jiřina Fulneková.

Poděkování za dlouhodobý soustavný přínos pro město

Kateřina Vidličková Dis. – výrazně se podílí na kulturním životě města ve třech rolích. Jako skvělá flétnistka – členka Krnovanky, vedoucí sboru dětí z přípravného studia hudebního oboru ZUŠ a jako zakladatelka a vedoucí velmi úspěšného komorního souboru Čtyřflet.

Blahopřejeme k zaslouženému ocenění :)

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování z MIKS Krnov

Děkujeme za milé poděkování a těšíme se na další spolupráci :)

poděkování z MIKS Krnov

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Čtyřflet junior zahraje na Varhanním koncertu

Srdečně zveme na akci pořádanou spřátelenou ZUŠ Rýmařov a Římskokatolickou farností v Rýmařově, pod názvem „Varhanní koncert„. Jako host vystoupí flétnový soubor Čtyřflet junior, pod vedením pedagožky Kateřiny Vidličkové.

Varhanní koncert

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV

Z Á P I S  D O  Z U Š  K R N O V  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 27. května 2015 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulého školního roku ve čtvrtek 28. května 2015 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2015/2016.

Novinkou z minulého zápisu je on-line přihláška, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde si předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Zápis do ZUŠ Krnov

Podrobnější informace k organizaci zápisu naleznete v přiložené brožuře, kterou můžete stáhnout zde: informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky: strana 1

Informace pro rodiče a žáky: strana 2

Rozšiřující hodnocení: ke stáhnutí zde

V případě doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na tel. 554 611 030.

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.

Podívejte se na nás v následujícím dokumentu o naší škole:

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

S flétnou za známými melodiemi

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na flétnový koncert žáků pedagožky Kateřiny Vidličkové, pod názvem „S flétnou za známými melodiemi„, který se uskuteční v úterý 26. května 2015 v ZUŠ Krnov na Revoluční ulici. Začátek koncert je v 17.30 hod.

Těšíme se na Vás :)

S flétnou za známými melodiemi

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Májová notička 2015

Dne 12. kvěna 2015 se naši žáci zúčastnili pěvecké soutěže v Břidličné, pod názvem „Májová notička“. Ve velkém obsazení mnoha žáků z okolních obcí a měst si odvezli, nejenom hezké zážitky a zkušenosti, ale také mnohá ocenění.

Tereza Sedláková Zláté pásmoAbsolutní vítěz /pedagog Ilona Kaplová/

Ema Zajacová Zlaté pásmo – Absolutní vítěz /pedagog MgA.Tereza Kavecká/

Martin Sedlák Zlaté pásmo /pedagog Mgr. Kamil Trávníček/

Jiří Trávníček Stříbrné pásmo /pedagog MgA. Tereza Kavecká/

Děkujeme všem žákům a pedagogům za vzornou reprezentaci školy :)

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I.

Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a přátele ZUŠ Krnov na Absolventský koncert I., který se uskuteční ve středu 13. května 2015 v 18.00 hod., v koncertní síni Sv. Ducha v Krnově.

Těšíme se na vás :)

Absolventský koncert I.

Rubriky: Aktuality HO | Komentáře nejsou povoleny

Zájezd na muzikálové představení Mrazík

ZUŠ Krnov a Spolek rodičů a přátel ZUŠ Krnov, pořádá pro žáky zájezd na muzikálové představení Mrazík do Slezského divadla v Opavě.

V případě Vašeho zájmu o toto představení se obracejte na paní Kateřinu Vidličkovou, tel: 605 235 003, případně e-mail: vidlickova@zuskrnov.cz

Těšíme se na Vás :)

Mrazík

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Hravé příhraničí

Srdečně zveme na Festival krnovsko-prudnické kultury, který se koná v rámci projektu „Hravé příhraničí“ na Hlavním náměstí v Krnově, v termínu 15. až 16. května 2015. Ze ZUŠ Krnov vystoupí Dechový orchestr mladých.

Těšíme se na Vás :)

Hravé příhraničí

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Ohlédnutí za výchovnými koncerty pro ZŠ

Výchovné koncerty pro žáky ZŠ se konaly v úterý 28. dubna 2015 v Koncertní síni Sv. Ducha. V dopoledních hodinách proběhly tři a byly připraveny pro žáky 3. tříd krnovských škol.

Učitelé dechového oddělení se svými žáky připravili hodinový pořad, ve kterém se dětem představily dechové nástroje dřevěné, žesťové a také bicí. Posluchači měli možnost vyslechnout si všechny nástroje sólově v pohádkových, večerníčkových a filmových melodiích, představily se také formou komorní hry (Čtyřflet junior) a společně jako dechový orchestr. Součástí koncertů byla výstava dechových nástrojů instalovaná v předsálí koncertní síně. Děti si tak mohly nástroje vzít do ruky a zahrát si na ně.

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Jarní zpívání 2015

Dne 29. dubna 2015 se uskutečnil již 7. ročník pěvecké soutěže v oboru sólový zpěv, pod názvem Jarní zpívání. Naši dva žáci, Jiří Trávníček z pěvecké třídy pedagožky MgA. Terezy Kavecké a Martin Sedlák z pěvecké třídy Mgr. Kamila Trávníčka získali krásné 3. místo.

Děkujeme všem zúčastněným žákům, pedagogům, korepetitorům za vzornou reprezentaci školy a výhercům z celého srdce blahopřejeme :)

Rubriky: Aktuality HO, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Napsali o nás

Region: Vím o sobě, že jsem velmi přísná a náročná pedagožka

Ilona Kaplová

Rubriky: Aktuality HO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny