Skip to content

Adventní trhy s našimi žáky a Bárou Basikovou

Velkou ctí bylo pro žákyně Elišku MarkovouAdrianu Slováčkovou, když si mohly zazpívat společně s Bárou Basikovou na Adventních trzích.

Děvčata si zazpívala  nejen sólově,  ale také  zazněla společná  píseň  Teď  královnou jsem já z muzikálu Kleopatra.

Spolu s Bárou Basikovou si také zazpívala pedagožka Ilona Tichá.  Za přiložené fotografie děkujeme panu Františku Paštěkovi.

Ilona Tichá