Skip to content

Dechové oddělení ZUŠ Krnov potrvrzuje svou kvalitu

Ve dnech 25. – 26. března 2015 se uskutečnilo krajské kolo ve Hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové.

Karolína Rosická a Karolína Orlíková

ZUŠ Krnov opět potvrdila, díky poctivé práci pedagogů dechového oddělení, že soustavná a kvalitní pedagogická snaha přináší své pomyslné ovoce.

Beata a Aneta Uvírovi

Žáci ze třídy Luďka Tlacha získali:

Ondřej Hnizda –  1. místo

Štěpánka Hnízdová  – 1. místo

Marek Novák  – 2. místo

Žáci ze třídy Pavlina Panayotova:

Jan Zdráhal – 1. místo

Richard Švéda – 1. místo

Barbora Říhová – 1. místo

Viktorie Kutálková – 1. místo

Nikola Janková – 1. místo

Zvláštní ocenění poroty získal Mgr. Pavlin Panayotov za vynikající přípravu žáků a  Zvláštní ocenění poroty získala Ludmila Boková za vynikající klavírní doprovod.

Žáci ze třídy Kateřiny Vidličkové:

Karolína Orlíková – 1. místo

Aneta Uvírová – 2. místo

Beata Uvírová – 2. místo

Karolína Rosická – 2. místo

Žáci ze třídy Jakuba Barana:

Tereza Petřičová – 2. místo

Diplomy oceněných žáků a pedagogů

Gratulujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy, korepetitorům za skvělou pomoc  a pedagogům oceněných žáků za více než vzornou přípravu 🙂