Skip to content

Dechové oddělení ZUŠ Krnov potvrdilo špičkovou úroveň

Pro školní rok 2017/2018 byla Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR vyhlášena celorepubliková soutěž ZUŠ pro dechové nástroje.

Jde o interpretační soutěž žáků Základních uměleckých škol z celé republiky, která má svá daná pravidla – zařazení do příslušných kategorií dle nástroje a věku a samozřejmě správný výběr soutěžního repertoáru, který podléhá předepsané minutáži.

Vybraní žáci projdou v průběhu celé soutěže několika koly – od třídního až po nejvyšší – ústřední. To se letos konalo ve dnech 3. – 5. května v Praze 6 – Břevnově v tamní hudební škole J. Hanuše, která třídenní soutěžní klání organizačně zaštiťovala. V odborných porotách zasedli kapacity z řad profesorů a pedagogů konzervatoří a akademií i aktivních hudebníků prestižních orchestrů.

Z krnovské ZUŠ předvedli v Praze své soutěžní repertoáry 4 žáci dechového oddělení: nejmladší krnovskou soutěžící byla devítiletá Ludmila Boková (příčná flétna, ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové). Její výkon ocenila porota udělením krásného 3. místa. Ze třídy p. uč. Luďka Tlacha vybojovali ve svých kategoriích dvě 2. místa žáci Štěpánka HnízdováŠtěpán Hlaváč (lesní roh) a výborného 1. místa dosáhl klarinetista ze třídy p. uč. Pavlina Panayotova Richard Švéda.

Zcela zásadní a nepostradatelný je klavírní doprovod, jehož se ujala s maximální profesionalitou p. uč. Ludmila Boková.

Dosažením těchto skvělých výsledků potvrdili žáci a jejich připravující pedagogové nejen vysokou úroveň krnovského dechového oddělení, ale také fakt, že patří k celorepublikové dechové špičce v kategorii základního uměleckého školství.

Kateřina Vidličková – vedoucí hudebního oboru