Skip to content

Klavírní kurzy v Mikulově

V letošním roce se v termínu od 14. srpna do 21. srpna konal 21. ročník klavírních kurzů v Mikulově. Setkání mladých umělců je určeno zájemcům o hru na klavír z celé ČR i zahraničí, především z řad žáků ZUŠ, konzervatoří a gymnázií s uměleckou profilací. Letos se zúčastnilo 70 aktivních účastníků.

Náplní klavírních kurzů jsou čtyři hodiny individuální výuky pod vedením zkušených pedagogů a vysokoškolských učitelů (MgA. Ivo Kahánek,  MgA. Helena Weiser, Mgr. Karel Košárek, Mgr. Peter Toperczer ml.,  MgA. Hana Berger). Kromě výuky klavíru se děti mohly zúčastnit lekcí sborového zpěvu, taneční relaxace a klavírní improvizace. Pro pedagogy byly připraveny semináře, přednášky a odborné diskuze.

Nedílnou součástí kurzů bývají koncerty profesionálních umělců a laureátů soutěží v prostorách místního nádherného zámku. Na odpoledním matiné dne 21. srpna 2020 hrála i naše žákyně Zuzana Gajdošová ze třídy p. uč. Šárky Richterové.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy 🙂