Skip to content

Koncertní síň sv. Ducha slavila 30. výročí

20. října 2018 se uskutečnil poslední koncert k příležitosti 30. výročí otevření Koncertní síně sv. Ducha v Krnově. Vystoupily na něm pedagožky zpěvu Ilona RédlováNevena Lilova za klavírního doprovodu pedagožky Denisy Strnadové.

Na koncert byly pozvány i žákyně pěveckého oddělení Ema Zajacová, Anna MikulováZuzana Steiglová. V programu zazněly árie a písně z oper, muzikálů a také operet.

Děkujeme všem, kteří koncert navštívili a podpořili pěvecké výkony našich pedagožek a žákyň. Pro velký ohlas posluchačů se naše pěvkyně rozhodly v budoucnu uspořádat další pěvecký koncert.

Za vydařené fotografie děkujeme panu Jakubovi Kožiálovi.

Více fotografií pak naleznete v oficiální fotogalerii ZUŠ Krnov.