Skip to content

Naši nejmenší muzikanti v plné práci

Letošní skupina žáčků z PSHO (Přípravné studium hudebního oboru) je velmi početná – 31 dětí ve věku 5 – 6 let pracuje ve 2 skupinách. Chlapců je 12, děvčat 19.

Děti mají za sebou už čtvrtou vyučovací lekci a zvládly toho s paní učitelkou hodně: v první hodině proběhlo vzájemné seznamování s kamarády, s paní učitelkou a s třídním maskotem – žabkou Klapkou, která nám všem pomáhá, vymýšlí nové hry a kontroluje naši práci.

Momentálně se nacházíme ve fázi uvědomování sidodržování třídních pravidel a začínáme objevovat hudební svět – tancujeme, zpíváme, hrajeme rytmické hry a poznáváme první hudební pojmy – zvuky a tóny, notovou osnovu, houslový klíč.

Každé středeční setkání s dětmi je velmi inspirativní a vždy trochu jiné.

Kateřina Vidličková – vyučující  PSHO