Skip to content

Putování za Hoptamskřítky

V úterý 17. 6. připravila vyučující Kateřina Vidličková pro žáky PSHO již tradiční hodinu v přírodě s názvem „Putování za Hoptamskřítky„. Za 90 minut toho děti stihly opravdu hodně: pracovaly ve 3 skupinách, vymyslely si svého skřítka, kterého barevnými křídami nakreslily na chodník, pojmenovaly ho a vymyslely o něm povídání. Další dva úkoly se týkaly také skřítků – skládal se nejdelší barvený most pro skřítky a v přírodě se hledaly skřítčí poklady. Za splněné úkoly následovala odměna v podobě sladké zmrzliny a domluvená návštěva zahradních prolézaček v MŠ na Mikulášské ulici.