Skip to content

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Krnov

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2014/2015 vznikl, na základě legislativního požadavku Nového občanského zákoníku – Spolek rodičů a přátel ZUŠ Krnov, který se transformoval ze SRPŠ ZUŠ Krnov.

Posláním spolku dle platných stanov je: Sjednocování výchovného působení školy a rodiny, pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí, poskytování finanční podpory škole, pořádání odborných kurzů.

Datum zápisu: 10. července 2014

Spisová značka: L12457 vedená u Krajského úřadu v Ostravě

Název: Spolek rodičů a přátel školy ZUŠ Krnov

Sídlo: Hlavní náměstí 42/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Identifikační číslo: 03124941

Číslo účtu: 266 646 538/0300

Výbor Spolku rodičů a přátel ZUŠ Krnov, společně s vedením ZUŠ Krnov, se dohodl na výši členského příspěvku pro školní rok 2014/2015 ve výši 150 Kč.- na rodinu /stejné podmínky jako v předcházejících letech/.

Přihlášky, které v současné době vyplňujete, budou sloužit jako doklad Vámi zaplaceného členského příspěvku a následně také jako nutný podklad pro žádost o příspěvek z veřejné finanční podpory města Krnova na činnost dětí a mládeže.

Vyplněné přihlášky s finančním příspěvkem 150 Kč.-na rodinu, prosím, odevzdejte nejpozději do 8. prosince 2014.

S pozdravem Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov a

Mgr. Helena Ondruchová, předsedkyně Spolku rodičů a přátel ZUŠ Krnov