Soubory

Taneční soubor NABOSO

Vzniká v roce 1999 s příchodem nové pedagožky tanečního oboru Ireny Špičkové /tehdy ještě Junáškové/ na ZUŠ Krnov, která je dodnes jak uměleckou vedoucí, tak aktivní tanečnicí souboru.
Členy souboru se stávají vybraní tanečníci z řad žáků obou stupňů studia a bývalí absolventi tanečního oboru. V současné době má soubor 20 členů ve věku 12 až 26 let.
Za dobu své existence se soubor pravidelně prezentuje na akcích města i regionu, je zván do Polské Nisy, Prudniku a Opole, každoročně se účastní soutěžních přehlídek v kategorii dětí i v kategorii dospělých, kde získal řadu ocenění.

Tři dlouholeté členky souboru Tereza Kopcová, Lenka Kociánová a Romana Carbolová se časem začaly spolupodílet na tvorbě choreografií a svými osobitými nápady a náměty rozšířily taneční pestrost souboru.