Skip to content

Úspěch v mezinárodní soutěži na Slovensku

Flétnové kvarteto „Čtyřflet“ pod vedením paní Kateřiny Vidličkové získal Cenu města Rajec. Stejné ocenění získal i Martin Schindler z klavírní třídy paní Šárky Richterové.

Gratulujeme !

Martin Schindler - Rájec 2012

Diplom Čtyřflet Rajec