Skip to content

Už jsme protančili 20 let…

UŽ  JSME PROTANČILI 20 LET…

V letošním školním roce slaví taneční obor malé výročí, neboť před dvaceti lety se tehdejší paní ředitelka Jiřina Fulneková a pan zástupce Ivo Unčovský rozhodli rozšířit nabídku studijních oborů ZUŠ Krnov i o obor taneční. Díky intenzivní práci všech nadšenců byl 1. září 1993 v přízemí budovy na Revoluční ulici připraven pro nové žáky oboru taneční sál se zrcadly. Rovněž byla vybudována i šatna pro žáky. Sál zpočátku pro svou výuku využíval  i LDO.

Pedagožka Vlasta Kudelová a jejich 26 žáků se mohli roztančit… Studijní důvody však odvedly paní učitelku do zahraničí a tak v druhé polovině školního roku ji vystřídaly paní Mariana Balnerová a Markéta Čeřenová.

Taneční obor

V následujících  třech letech obor pod vedením Kateřiny Kročilové jen kvete, přibývají žáci i úspěchy. Žačky získávají svá první umístění v oblastních i krajských soutěžích ZUŠ ČR i ČMTO. Vzniká soubor Majoretes, který spolupracuje s DOM.

Taneční obor 2

Na novu paní učitelku Zuzku Štikovou která přichází v září 1997 čeká 68 zapálených tanečnic. Kvůli jejímu nečekanému odchodu na mateřskou dovolenou bylo druhé pololetí školního roku 1998/1999 v rukou dvou absolventek tanečního oboru Kláry Soukupové a Barbory Můčkové.

Taneční obor 3

Od září  1999 až dosud je tanečním pedagogem Irena Špičková.  Již v roce jejího příchodu vyhrávají malé i starší tanečnice okresní  soutěž ZUŠ ČR a míří do krajských kol. Řadu úspěchů slaví obor i ve všech následujících letech včetně dvou nominací a účastí v celostátních přehlídkách. V době její mateřské dovolené výuku vedly slečny učitelky Denisa Papežíková a Lenka Kociánová.

Za dobu existence prošlo tanečním oborem několik desítek žáků, řada z nich získala absolutorium I.i II. stupně. Mezi ty nejvytrvalejší patří Lenka Kociánová, která dochází do výuky oboru téměř celých dvacet let. Některé z bývalých absolventek dnes dále amatérsky tančí a nebo vedou své vlastní taneční hodiny při jiných organizacích.

Snad se mnohé z nich na archivních fotografiích najdou…

Taneční obor 4
Taneční obor 5

Přejeme všem bývalým, současným i budoucím žákům, aby jim tanec přinášel spoustu radosti a provázel jejich každodenní kroky…