Skip to content

Aktuální informace o koronaviru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad je připraven operativně řešit a koordinovat vzniklou epidemiologickou situaci se zainteresovanými složkami integrovaného záchranného systému.

Jak se chránit?

Důležité je vyvarovat se šíření paniky, stačí postupovat jako při klasické chřipkové epidemii:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou! Kapénky se pak totiž mohou přenést dál.

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! 

Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn., daný jedinec byl v ohnisku nákazy a vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění. Typická je teplota nad 38 °C a suchý kašel.

Moravskoslezský kraj má zpracován krizový plán, jehož součástí je i „Plán hygienických a protiepidemických opatření“, který vychází z Pandemického plánu České republiky.

Na všech příjmových ambulancích krajských nemocnic byl navýšen počet osobních ochranných pomůcek, jsou také přichystány desinfekční prostředky. Zdravotníci jsou proškoleni, jak v případě podezření na nákazu koronavirem postupovat.

V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve Fakultní nemocnici v Ostravě.