Skip to content

Benefiční koncert II.

Srdečně zveme na 2. Benefiční koncert, který pořádá Centrum pro seniory TrojlístekZUŠ Krnov.

Hlavním cílem tohoto projektu je získání finančních prostředků na vybudování Komunitního centra. Centrum pro seniory Trojlístek je nezisková organizace, která se věnuje především seniorům, a to pořádáním různých volnočasových aktivit. Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic a předávání zkušeností, rozšířil TROJLÍSTEK svoji činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným. Abychom mohli nadále prohlubovat tradice mezi mládím a stářím, budujeme komunitní centrum, kde můžeme vše realizovat.

Celý program je určen široké veřejnosti a je zaměřen na zapojení mladých a začínajících umělců, jejich učitelů a známých profesionálních umělců (Yvetta Blanarovičová).

Na akci vystoupí:

  • Základní umělecká škola Krnov- flétnový kvartet Čtyřflet /vedoucí souboru Kateřina Vidličková/ a Klarinetový soubor /vedoucí souboru Pavlin Panayotov/.
  • Yvetta Blanarovičová- za doprovodu pěveckého sboru Voices ZUŠ Krnov /sbormistryně Ilona Tichá/

Těšíme se na Vás 🙂

Benefiční koncert