Skip to content

Benefiční koncert Slezské diakonie

V pátek 20. února 2015 proběhl v koncertní síni Sv. Ducha Benefiční koncert Slezské diakonie Krnov, na který byli přizváni jako hosté žáci ZUŠ Krnov.

Pod vedením paní učitelky Kateřiny Vidličkové se v programu předvedli žáci Přípravného studia hudebního oboru za klavírního doprovodu Ludmily BokovéTomáše Edelsbergera.

Své umění také posluchačům předvedly flétnistky z kvartetu Čtyřflet ze třídy Kateřiny Vidličkové a za žesťovou sekci účinkoval Žesťový kvintet pod vedením Luďka Tlacha.

Děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Krnov 🙂