Skip to content

Dechové oddělení opět potvrdilo své celorepublikové kvality

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČRKomorní hře s převahou dechových nástrojů opět potvrdilo, že dechové oddělení se svými pedagogy a žáky ZUŠ Krnov patří mezi celorepublikovou špičku.

Do celostátního kola se probojoval Žesťový kvintet /pod vedením pedagoga Luďka Tlacha/ a Trio /pod vedením Mgr. Pavlina Panayotova/. V obrovské konkurenci žáků z celé republiky si Žesťový kvintet přivezl úžasné 1. místo v kategorii IV. c a Trio 2. místo v kategorii IV. d.

Velké poděkování patří všem zúčastněným souborům a jejím aktivním členům, a také vedoucím souborů Luďkovi TlachoviPavlinu Panayotovi.  Nesmíme také opomenout práci pedagožky Kateřiny Vidličkové /příčná flétna/ a Šárky Richterové /klavír/.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, městakraje 🙂