Skip to content

Dechový orchestr mladých v Chorvatsku

Dom Krnov

PUHAČKI ORKESTAR MLADIH

tak se chorvatsky řekne Dechový orchestr mladých a tohoto názvu si při svém týdenním srpnovém soustředění na Istrii naši muzikanti užívali. Hlavní náplní byla samozřejmě hudba, kdy muzikanti každý den pilně cvičili, nacvičili nové skladby a dokázali roztančit nejedno náměstí – v Bale, Premantuře či Medulinu. Byla radost pohledět, jak si naši krajané notovali „Šly panenky silnicí“, „Škoda lásky“, všechny národnosti pak oblíbenou „Včelku Máju“ či „Indiana Jonese“. Aplaus, který sklízeli, všechny přítomné Krnováky naplňoval hrdostí, že toto hudební těleso je právě z jejich města.

Přes každodenní zkoušky a řadu večerních vystoupení si pak mladí hudebníci ve volných chvílích užívali moře, kdo se odvážil vydat se na pěší výlet do národního parku Kamenjak, byl oceněn průhlednou mořskou vodou a parádními seskoky do vody. Kdo tak odvážný nebyl, nemusel smutnit, neboť jej tam ve čtvrtek zavezla loď a zájemce si mohl dokonce proplavat do ukryté jeskyně, kde se možná, v době turistického klidu, prohání tuleň. Také výlet do Puly s koncertem Joe Cockera v pulské aréně či závěrečné skákání na vodních „nafukovadlech“ byly výborným prožitkem.

Přijďte si i vy poslechnout orchestr, který tak úspěšně reprezentoval naše město v zahraničí. Máte hned několik možností vyslechnout si skladby, jež tak úspěšně zazněly na chorvatské Istrii, a to 14. září ve 14.00 hodin na Dni rozhledny v Úvalně, 21. září v 11.00 hodin na krnovském náměstí při Krnovských hudebních slavnostech nebo na konci roku, 21. prosince v 17.00 hodin na vánočním koncertě v městském divadle v Krnově.

Dechový orchestr mladých zároveň velmi děkuje svým sponzorům, kterými jsou Ing. Tomáš Kořínek (firma TOKO AGRI a.s.)Pavel Kalinowski (Strojírny Kalinowski s.r.o.), bez jejichž finanční podpory by nebylo možné takovéto soustředění mladých muzikantů na chorvatské Istrii realizovat.

Dom Krnov