Skip to content

DOM na Hornoslezských slavnostech

Dechový orchestr mladých při ZUŠ Krnov, vystoupí v sobotu 26.5. ve 12.00 hodin na Hornoslezských slavnostech.

Srdečně zveme!


Krnov – Tradiční Hornoslezské slavnosti to je česko-polská akce partnerských měst Krnova a Hlubčic. Letošní, dvanáctý český ročník je v Krnově.

Začnou v pátek 25. května v Koncertní síni svatého Ducha historickou konferencí. „Tématem bude společná historie Horního Slezska. Důraz bude kladen na město Krnov a na historii krnovských cechů. Konferencí chceme připomenout společné kořeny Čechů a Poláků, na něž se po násilném rozdělení území v roce 1742 po podepsání rakousko-pruské mírové smlouvy nyní snažíme navázat,“ uvedla vedoucí Městského muzea v Krnově Ivana Zajícová.

V sobotu 26. května na Hlavním náměstí návštěvníky čeká středověké tržiště s řemesly, hry, soutěže, kulturní program. „Na náměstí si lidé budou moct sami vyrazit minci s motivem z počátku 17. století za vlády Jana Jiřího Krnovského. Odpoledne bude věnováno rodinám s dětmi, vedle her a  soutěží bude i divadelní a hudební představení i soutěž mezi týmy partnerských měst,“ doplnila Eva Marková z odboru školství, kultury a  sportu.

Slavnosti jsou součástí česko- -polského projektu Slezské kořeny, podpořený Evropskou unií, dotace pokryje pětaosmdesát procent z  celkových nákladů 288 tisíc korun.