Skip to content

DPS Voices na přehlídce pěveckých sborů Krnov zpívá

Jsme velmi rádi, že jsme se konečně dočkali a mohli si zazpívat.

Naše vystoupení mělo velký úspěch. Tuto medicínu jsme potřebovali, abychom mohli pokračovat dál v našem zpívání, které do budoucna posuneme zase o kousek dál.

Největším zážitkem bylo společné vystoupení všech pěveckých sborů, které mělo cca 90 dětí. Děkujeme paní učitelce Denise Strnadové za klavírní doprovod, který byl nezbytnou součástí našeho vystoupení.

Děkujeme všem za přízeň a brzy na viděnou na Závěrečném koncertu ZUŠ Krnov 8. června 2022.

Ilona Rédlová – sbormistryně DPS Voices