Skip to content

DPS Voices vystoupil na Vánočním koncertu Josefa Vágnera

30. listopadu 2019 jsme měli neobyčejný zážitek se zpěvákem Josefem Vágnerem. Dostali jsme nelehký úkol, naučit se pro nás velmi obsáhlý repertoár, a to za necelé dva měsíce. Čas, píle a odhodlání nás posunuli vpřed a koncert dopadl nad očekávání výborně. Publikum nás obdařilo bouřlivými potlesky.

Na koncertě se také křtilo Vánoční CD Josefa Vágnera, kde i náš sbor přiložil ruku k dílu a propůjčil 33 hlásků na natočení tohoto krásného CD.

Jsme velmi šťastní a netajíme se tím, že to byl jeden z nejkrásnějších koncertů, který DPS Voices zažil.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, kteří se podílely, nejen na natočení CD, ale také dobrovolně přišly na soustředění a trpělivě zkoušely. Děkuji rodičům za vstřícnost, pochopení a podporu. Děkuji panu učiteli Marku Ličartovskému za klavírní doprovod a v neposlední řadě panu řediteli Kamilu Trávníčkovi za podporu a také pomoc ve vedení DPS Voices.

Ilona Rédlová – vedoucí DPS Voices