Skip to content

Kateřina Kira Hridžak úspěšná v přijímacím řízení na CKO

Kateřina Kira Hridžak, žakyně z pěvecké třídy Mgr. Neveny Lilové, v lednu 2019 úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Církevní konzervatoř v Opavě.

Letošní absolventka prvního stupně si splnila svůj sen a od přištího školního roku bude na této škole studovat klasický sólový zpěv.

Blahopřejeme a doufáme, že budocnost ji přinese hodně dalších úspěchů ve vzdělání a později i v profesním životě 🙂

Kateřina Kira Hridžak