Skip to content

Klarinetový master class na ZUŠ Krnov

Žáci Základní umělecké školy v Krnově měli dne 22. října 2019 možnost, se zúčastnit workshopu, konajícího se v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově, který byl určen hře na klarinetbasklarinet, pod vedením známého českého basklarinetisty MgA. Jiřího Porubiaka.

Workshopu se účastnili žáci klarinetové třídy Mgr. Pavlina Panayotova, i se svými rodiči. Pan Porubiak zde prozradil něco o sobě a jak se k hudbě dostal. Seznámil nás mimo jiné se svou životní a hudební cestou k profesionalitě. Také představil nástroj basklarinet tak, jak ho nejspíš mnoho lidí nezná, prozradil několik radtipů užitečných při hře na klarinet a basklarinet.

S panem Porubiakem měla také tu čest zahrát si žačka klarinetové třídy Mgr. Pavlina Panayotova, hrající na basklarinet, za klavirního doprovodu jeho skvělého kolegy Mgr. Lukáše Michla.

Tento workshop byl pro žáky velmi přínosný a motivační, jelikož zde mohli vidět tyto nástroje z jiného pohledu, než doposud. Po workshopu následoval koncert Colour Bass Duo (MgA. Jiří Porubiak, Mgr. Lukáš Michel) kde si jako hosté zahrál Klarinetový soubor ZUŠ KrnovMarkéta Zapletalová, žačka na basklarinet Mgr. Pavlina Panayotova.

Tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme MgA. Jiří Porubiak za ochotu, vedení a krásné provedení workshopu.

Markéta Zapletalová, hráčka na basklarinet