Skip to content

Klavírní kurzy v Mikulově 2019

V letošním roce v měsíci srpnu (16. 8. – 23. 8. 2019) se uskutečnil jubilejní 20. ročník klavírních kurzů v Mikulově. Setkání mladých umělců je určeno zájemcům o hru na klavír z celé ČR i zahraničí, především z řad žáků ZUŠ, konzervatoří a gymnázií s uměleckou profilací.

Náplní klavírních kurzů jsou čtyři hodiny individuální výuky pod vedením zkušených pedagogů a vysokoškolských učitelů (MgA. Ivo Kahánek,  MgA. Helena Weiser, Mgr. Karel Košárek, Mgr. Peter Toperczer ml,  BcA. Monika Čajkovská), kteří s žáky probírali jejich dosavadní repertoár. Kromě výuky klavíru se děti mohly účastnit i lekcí sborového zpěvu, taneční relaxace a klavírní improvizace. Pro pedagogy byly připraveny různé semináře, přednášky a následné diskuze. Nedílnou součástí kurzů každoročně bývají koncerty profesionálních umělců a laureátů soutěží v prostorách nádherného zámku v Mikulově.

Klavírních kurzů v Mikulově se zúčastnilo 66 aktivních účastníků, z nichž polovina hrála na dvou koncertech. Na odpoledním matiné dne 23. 8. 2019 hrály i naše žákyně Zuzana Gajdošová a Alexandra Pokorná ze třídy pedagožky Šárky Richterové.