Skip to content

Klavírní oddělení úspěšné v krajské soutěži

V letošním školním roce probíhá  celostátní  soutěž ZUŠ ve hře na klavír. Krajské kolo této soutěže se uskutečnilo ve dnech 21. – 22. 3. 2017 v Karviné. Soutěže se zúčastnilo 66 klavíristů celého Moravskoslezského kraje. Z naší školy postoupilo 6 žáků a získali tato umístění.

Zuzana Gajdošová:   (1. místo v 0. kategorii, ze třídy Šárky Richterové)

Alexandra Pokorná:  (2. místo v IV. kategorii, ze třídy Šárky Richterové)

Max Marienka:  (3. místo v II. kategorii, ze třídy Pavly Děcké)

Mikuláš Bok:  (3. místo v V. kategorii, ze třídy Šárky Richterové)

Jakub Osadník:  (3. místo v VIII. kategorii, ze třídy Šárky Richterové)

Julie Kašpárková:  (3. místo v IX. kategorii, ze třídy Šárky Richterové)

Konkurence v krajském kole byla veliká a žáci naší školy velmi úspěšně reprezentovali naše město Krnov.

Blahopřejeme mladým klavíristům, pedagogům a paní učitelce Šárce RichterovéPavle Děcké děkujeme za vzornou přípravu na tuto soutěž.