Skip to content

Koncert vítězů

Ve středu 13. června 2023 se uskutečnil v opavském sále Minoritů, Koncert vítězů MSK.

Tuto akci pořádalo sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje – MÚZA.

Naši školu reprezentovali žáci AnnaAntonín Bednářovi ze třídy pedagoga Luďka TlachaVilém Křehlík ze třídy pedagoga Václava Strouhala. Skladby s nimi nacvičila pedagožka MgA. Lucie Bednářová.

Děkujeme žákům, jejich učitelům za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂