Skip to content

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ KRNOV

Dalším představovaným nehudebním oborem naší školy je literárně dramatický obor. Svůj osobitý ráz dramatična a poetiky střeží jeho pedagožka Markéta Jurošková Bezručová.

Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz.

Těšíme se na vás u talentových zkoušek na školní rok 2021/2022.

Vaše ZUŠ Krnov