Skip to content

TANEČNÍ OBOR ZUŠ KRNOV

Dnes si vám dovolujeme představit taneční obor naší školy, který dlouhodobě, erudovaně a s péčí sobě vlastní, vede paní učitelka Irena Špičková.

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatýmproměnlivým ve forměobsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.

Těšíme se na vás u talentových zkoušek na školní rok 2021/2022.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂