Skip to content

„Magický klavír v proměnách času“

Mezinárodního festivalu „Magický klavír v proměnách času“ se v Opavě opětovně zúčastnili žáci naší školy.

Dne 21. listopadu 2019 se konal VIII. ročník mezinárodního opavského klavírního festivalu s kouzelným názvem „Magický klavír v proměnách času“.

V prostorách koncertního sálu Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě se představilo 130 dětí z 23 základních uměleckých škol z České republiky a Polska. Doménou akce je předvedení talentovaných sólistů nebo klavíristů v kombinaci s jinými nástroji.

Naši školu reprezentovalo 8 žáků, z toho čtyři v sólové hře na klavír ze třídy pedagožky Šárky Richterové (Sophia Čanaklisová, Lukáš Gajdoš, Zuzana Gajdošová a Alexandra Pokorná) a jedno komorní kvarteto vesložení Agáta Baťová (klavír), Ludmila Boková, Viktorie Višňovská a Nela Bedáňová (příčné flétny) ze třídy pedagožky Kateřiny Vidličkové.

Všichni účinkující obdrželi pamětní festivalové diplomymalé dárky. Program festivalu byl různorodý a velmi pestrý. Organizace festivalu vnímáme jako výbornou a výkony účinkujících hodnotíme na jedničku.

Šárka Richterová, vedoucí klavírního oddělení