Skip to content

Michael Mrůzek laureátem Pro Bohemia 2022

Michael Mrůzek se 8.dubna 2022 stal na 20. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2022 laureátem ve své 0. kategorii, v oboru zpěv.

Jak nám prozradila paní učitelka, tak na otázku: “Míšo měl jsi trému?” Odpověděl: “Co je to tréma?”

Za přípravu děkujeme paní učitelce Iloně Rédlové a za korepetici paní učitelce Denise Strnadové.

Blahopřejemeděkujeme za vzornou reprezentaci školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov