Skip to content

Naši nejmladší hudebníci ukončili školní rok

Letošní skupina 26 dětí z Přípravného studia hudebního oboru ukončila svůj první školní rok v hudební škole.

I když byl vyučován z převážné většiny distančně, děti ho s obrovskou pomocí svých rodičů z vládly na výbornou.

Paní učitelka Kateřina Vidličková děkuje dětem i rodičům a přeje všem, aby nový školní rok 2021/2022 proběhl tradiční formou.   

Vaše ZUŠ Krnov