Skip to content

Ocenění převzalo 21 pedagogů

Výročí narození Jana Ámose Komenského je věnováno učitelům, kteří 28. března slaví svůj svátek. Na pedagogy v tento den myslí také město Krnov, které si zve ty nejlepší na radnici, aby je za jejich vynikající a obětavou práci ocenilo.

V letošním roce bylo nominováno jak jednotlivými školami, tak městem Krnovem celkem 21 pedagogů, kteří ve čtvrtek 28. března převzali ocenění z rukou místostarosty Pavla Moravce a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové.  

O kulturní program slavnosti se postaraly děti z mateřské školy na náměstí Míru, žákyně Základní školy Dvořákův okruh a žesťový kvintet ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Oceněnými pedagogy ze ZUŠ Krnov jsou:

Ludmila Boková

Je významnou hudební a pedagogickou osobností města. Její první hudební krůčky jsou spojeny se Základní uměleckou školou, kde se seznamovala s klavírní hrou pod vedením paní učitelky Pavly Děcké. Své vzdělávání si dále rozšiřovala při studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Kromě pedagogické práce se věnuje korepetici žáků dechového, smyčcového i pěveckého oddělení, a za tyto aktivity nad rámec povinností získala mnohá ocenění. Již přes dvacet let je také členkou chrámového sboru a působí v Krnovském hudebním sdružení.

Pavla Děcká

Přes padesát let působila jako učitelka hry na klavír v Základní umělecké škole. Žáci její třídy se pravidelně zúčastňovali prestižních klavírních soutěží, kde obsazovali přední příčky, řada z nich následně pokračovala ve studiu na konzervatořích. Na své žáky byla vždy náročná, přesto u většiny z nich dokázala probudit lásku k hudbě a významnou měrou se i osobním příkladem zasloužila o to, že z nich vyrostli sebevědomí lidé, kteří jsou úspěšní v rozmanitých oborech.