Skip to content

Ocenění žáků VO v Lidicích

Žáci VO ZUŠ Krnov oceněni na 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014 s tématem Rodinné zemědělství, aneb naše zahrádka a pole.

Mezinárodní odborná porota posuzovala více než 27 000 prací od dětí z 77 zemí světa a udělila přes 1 500 ocenění.

Česká republika získala 688 ocenění včetně 98 medailí. V obrovské konkurenci získala naše škola tato ocenění.

Tomáš Zouhar – 10 let – Medaile

Martínek Jan – 12 let – Čestné uznání

Velké poděkování patří nejenom našim žákům, ale i pedagožce VO Mgr. Ivaně Steiningerové.