Skip to content

Pěvecké oddělení úspěšné v okresním kole soutěže ZUŠ ČR

Vybraní žáci pěveckého oddělení ZUŠ Krnov se ve čtvrtek 15. února 2018 účastnili okresního kola soutěže ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu.

Ve velké konkurenci dětí našeho okresu si všichni odvážejí zážitky, zkušenosti, cenná umístění a postupy do krajského kola, které se uskuteční 26. až 27. března 2018 ve Frýdku Místku.

Velké poděkování patří odborné porotě ve složení: předseda MgA. Martin Kajzar Ph.D, členové: Ilona Tichá, Marie Veliká, Jana Sedláčková a Alžběta Černíková. Nesmíme opomenout ani na organizátory soutěže /ZUŠ Bruntál/, kteří vytvořili velmi pohodovoutvůrčí atmosféru.

Za kvalitní klavírní doporovody děkujeme Jiřímu Foltýnovi, Ludmile Bokové, Denise StrnadovéJaně Polkové. O vzornou přípravu svých žáků pak patří velké díky Iloně Tiché, Mgr. Neveně LilovéMgr. Kamilu Trávníčkovi.

Mezi nejúspěšnější žáky, kteří postupují do krajského kola patří:

  • Trávníček Jiří (ZUŠ Krnov), ped. Ilona Tichá
  • Juřinová Julie (ZUŠ Krnov) ped. Nevena Lilová
  • Zajacová Anna (ZUŠ Krnov) ped. Ilona Tichá
  • Sedlák Martin (ZUŠ Krnov) ped. Kamil Trávníček
  • Kaplová Natálie (ZUŠ Krnov) ped. Ilona Tichá
  • Jedelský Kristián Marcel (ZUŠ Krnov) ped. Nevena Lilová
  • Duo Indreiová Patricie a Trávníčková Markéta (ZUŠ Krnov) ped. Ilona tichá

Zvláštní cena pro pedagoga:

  • Cena poroty za klavírní doprovod Jiří Foltýn (ZUŠ Krnov)

Všem zúčastněným dětem děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím zpěvákům držíme pěsti v krajském kole 🙂

Pár fotografických postřehů zde:

Více fotografických postřehů pak naleznete v oficiální fotogalerii.