Skip to content

Pěvecké oddělení ve vysoké konkurenci úspěšné

Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Krnov mají za sebou krajské kolo celorepublikové soutěže ZUŠ, které se letos konalo ve dnech 26. a 27. března 2018 v ZUŠ Frýdek Místek.

Všichni zúčastnění žáci dokázali, že se ZUŠ Krnov, pod poctivým vedením svých pedagogů, nemusí obávat kvalitní konkurence z řad ostatních uměleckých škol.

Členkou odborné poroty byla naše pedagožka Ilona Tichá, které tímto děkujeme za její profesionalitu, obětavost a lidské nasazení 🙂

Výsledky krajského kola jsou následující:

0. kategorie – sólový zpěv

Julie Juřinová: 1. místo /pedagog Mgr. Nevena Lilová, korepetice Mgr. Nevena Lilová/

Jiří Trávníček: 2. místo /pedagog Ilona Tichá, korepetice Jiří Foltýn/

1. kategorie – sólový zpěv

Anna Zajacová: 1. místo /pedagog Ilona Tichá, korepetice Denisa Strnadová/

2. kategorie – sólový zpěv

Martin Sedlák: 1. místo /pedagog Mgr. Kamil Trávníček, korepetice Jiří Foltýn/

3. kategorie – sólový zpěv

Natálie Kaplová: 3. místo /pedagog Ilona Tichá, korepetice Denisa Strnadová/

9. kategorie – sólový zpěv

Kristián Marcel Jedelský: 1. místo /pedagog Mgr. Nevena Lilová, korepetice Ludmila Boková/

3. kategorie – komorní zpěv

Patricie Indreiová, Markéta Trávníčková: 2. místo /pedagog Ilona Tichá, korepetice Denisa Strnadová/

Mezi nejúspěšnější zpěváky patří Kristián Marcel Jedelský, který postoupil do ústředního kola, které se uskuteční 27. až 29. dubna 2018 v Turnově.

Obrovské poděkování patří i korepetitorům, jmenovitě Jiřímu Fotlýnovi, Denise Strnadové, Nevěně LilovéLudmile Bokové.

Děkujeme všem za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy a města 🙂