Skip to content

Přezkoušení žáků ze SBZ

Přezkoušení uvolněných žáků ze sborového zpěvu I. st., dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., v platném znění, proběhne dne 13. ledna 2015 od 15:30 do 17:00 hod. na budově Revoluční – zkušebna DOM.

Obsah přezkoušení: žák se v hodině naučí za pomoci pedagoga 2 písně, které následně v kolektivu dětí reprodukuje ve své hlasové poloze, se správnou dikcí, artikulací a vyrovnanými vokály. Čistě zaintonuje svůj part s instrumentálním doprovodem a přečte sborovou partituru se všemi danými zákonitostmi.

V případě řádně doložené nemoci, nebo v případě doplňujících otázek, se obraťte na paní Ilonu Kaplovou, tel. 602 606 218.