Skip to content

Tancuj, tancuj

V neděli 20. března 2022 vyrazily dvě skupiny tanečnic na Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance do Ostravy. Vyhlašovatelem této každoroční soutěže je Nipos – Artama Praha a po chudých covidových letech byl letošní ročník opět plný krásného tancování.

Naše mladší tanečnice se prezentovaly choreografií „Budete si se mnou někdo hrát?“ , starší dívky pak choreografií „Poslouchej co ti píšu…

Z celkouvého počtu 25 choreografií byly nominovány dva přímé postupy na celostátní přehlídku v Kutné Hoře. K naší převeliké radosti jeden z postupů byl udělen právě našim tanečnicím.

Dívky 2. + 3. ročníku, choreografie „Budete si se mnou někdo hrát?“ – Ocenění poroty za hravost a přirozený dětský projev

Dívky 6.-7. roč. + 1./II., choreografie „Poslouchej co ti píšu…“ – Postup na celostátní přehlídku

Bc. Irena Špičková, vedoucí TO

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov