Skip to content

„To tu ještě nebylo“

To tu ještě nebylo“. Tak s takovouto větou se loučili klienti, kteří 23. října 2019 v odpoledních hodinách byli účastni vystoupení Klarinetového souboru pod vedením Mgr. Pavlina Panayotova.

S velkým údivem a nadšením všichni přítomni naslouchali každému tónu, který se kulturním sálem rozléhal díky klavírnímu doprovodu MUDr. Tomáše Edelsbergra či klarinetového doprovodu studentů a žáků ZUŠ Krnov. Jedním z nejmladších členů byl i šesti letý Daniel Panayotov.


Ani naši klienti nezaháleli. Společně se zapojili s písničkou „Ach synku, synku“. Také jejich odměna pro vystupující byla zaslouženě oceněna dlouhotrvajícím potleskem.

Andrea Hradilová, pracovník pro volnočasové aktivity

Děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci 🙂