Skip to content

VO ZUŠ Krnov úspěšný na 44. ročníku MDVV Lidice

Letošního ročníku, který byl na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority – rozvoje vzdělanosti každého člověka – zasvěcen tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ, se zúčastnilo 18 074 dětí ze 77 zemí světa. Počet účastníků byl sice v porovnání s ročníky předešlými nižší, ale počet zúčastněných zemí se naopak zvýšil.

Zajímavý byl fakt, že počet účastnících se škol nebyl oproti minulým ročníkům výrazně nižší, z čehož vyplývá, že se mnoho škol soutěže stále účastní, ale obesílá soutěž méně pracemi. Tento fakt může být důsledek pečlivého výběru pedagoga, který zasílá pouze nejlepší vybrané práce.

Porota letos zasedala opět ve dvou rovnocenných kolech, přičemž v prvním kole ze zaregistrovaných 18 000 prací vybrali její členové 4 500, ve druhém z nich ocenili skoro 1 400 těch nejlepších a na závěr se shodli na udělení cen  poroty – pro zahraniční a českou školu. V letošním ročníku tvořily děti na téma Škola a vzdělání, které bylo jednoduché pouze zdánlivě. Letos se více než kdy jindy potvrdilo, jak důležitou roli v procesu dětské výtvarné tvorby hraje pedagog, který umí děti motivovat a vybrat z nabízených podtémat zprvu nepříliš lákavého tématu inspirující moment, nabídnout dětem vhodnou výtvarnou techniku a povzbudit k zajímavému ztvárnění.

Hodnocení poroty
Hodnocení poroty MDVV Lidice 2016

Tento pečlivý výběr se podařil i naší pedagožce Mgr. Ivaně Steiningerové, která se svými dětmi získala v opravdu obrovské konkurenci neuvěřitelných 6 cen ve 3 kategoriích.

Medaile individuální: Rychvalský Natanael, 9 let; Zavřel Mikuláš, 8 let

Medaile škole za kolekci malby a grafiky: Boková Ludmila, 7 let; Hnízda Matouš, 9 let; Svatoš Maxmilián, 6 let

Čestné uznání: Řemínková Kateřina, 13 let

Děkujeme paní učitelce Mgr. Ivaně Steiningerové za vzornou přípravu a všem oceněným z celého srdce blahopřejeme k obrovskému úspěchu, reprezentaci školy, našeho městakraje 🙂