Skip to content

Výchovné koncerty klavírního a pěveckého oddělení

Pár fotografických postřehů z výchovných koncertů pěveckéhoklavírního oddělení ZUŠ Krnov, které se uskutečnily pro žáky 2. tříd krnovských ZŠ.

Děkujeme za účast 🙂