Skip to content

Výroční setkání Svazu česko-ruského přátelství

Dne 5. října 2015 flétnový soubor Čtyřflet junior, pod vedením Kateřiny Vidličkové,  vystoupil na svém 1. flétnovém hraní tohoto školního roku, na Výročním setkání Svazu česko-ruského přátelství.

Čtyřflet junior
Čtyřflet junior